Tilskudsordningen

Her er du: Koncernen > Tilskud > Tilskud til energibesparelser > Tilskudsordningen
Få tilskud hos Thy-Mors Energi når du energirenoverer.

Tilskudsordningen

Thy-Mors Energi Service A/S' tilskudsordning følger Energistyrelsens liste med godkendte energibesparende foranstalninger (Katalog for standardværdier). Listen revideres med jævne mellemrum.

Eksempler for en typisk husstand:

  • Efterisolering af loft: 500-1.000 kr.

  • Konvertering fra elvarme til luft/luft varmepumpe: 1.500 kr.

  • Konvertering fra gammel oliekedel til luft/vand varmepumpe: 6.100 kr.
  • Konvertering fra gammel oliekedel til jordvarme: 6.400 kr.
  • Udskiftning af termoruder til energiruder: 50 kr. pr. m2 vindue.  

Der beregnes ikke moms på disse beløb.
 

Tilbage 

Fakta

Tilskuddet er p.t. 300 kr. pr. 1.000 kWh energi, der spares. Der beregnes ikke moms på dette beløb.