Tilskudsordningen

Her er du: Koncernen > Tilskud > Tilskud til energibesparelser > Tilskudsordningen
Få tilskud hos Thy-Mors Energi når du energirenoverer.

Tilskudsordningen

Thy-Mors Energi Service A/S' tilskudsordning følger Energistyrelsens liste med godkendte energibesparende foranstalninger (Katalog for standardværdier). Listen revideres med jævne mellemrum.

Eksempler for en typisk husstand:

  • Efterisolering af loft: 500-1.000 kr.

  • Konvertering fra elvarme til luft/luft varmepumpe: 1.300 kr.

  • Konvertering fra gammel oliekedel til luft/vand varmepumpe: 6.300 kr.
  • Konvertering fra gammel oliekedel til jordvarme: 6.600 kr.
  • Udskiftning af termoruder til energiruder: 40 kr. pr. m2 vindue.  

Alle beløbsangivelser er inkl. moms.

Tilbage 

Fakta

Tilskuddet er p.t. 375 kr. pr. 1.000 kWh energi, der spares. Beløbet er inkl. moms.