Du skylder dig selv at tage stilling til din elaftale

Vælg et elprodukt der matcher dine behov.

Vi har et elprodukt, der passer dig – uanset om du har det bedst i maven med en fast pris i en længere periode, eller om du er villig til at satse for at få den laveste pris.

SpotMåned

  • Din pris svinger og følger markedet
  • Du sparer penge, når elprisen er lav

SpotMåned er et elprodukt, hvor din elpris følger markedsudviklingen på Nord Pool Spot (Nordens Energibørs). Prisen på SpotMåned kan variere fra periode til periode – alt efter om markedspriserne på Nord Pool Spot går op eller ned. Prisen fastsættes som et månedsgennemsnit bagudrettet og afregnes kvartalvis med forfald 10/2, 10/5, 10/8 og 10/11 eller næstkommende hverdag.

Pris (Månedsgennemsnittet for maj 2018)

38,79 øre/kWh inkl. moms og tillæg (Vest Danmark 2018)
41,56 øre/kWh inkl. moms og tillæg (Øst Danmark 2018)

Snak SpotMåned med os

FastPris

  • Lås prisen fast i en periode
  • Undgå overraskelser
  • Mulighed for fast lav pris

FastPris er et elprodukt, hvor prisen fra aftaletidspunktet låses fast frem til 31.12.2018. Her betaler du den aftalte pris i hele leveringsperioden, uanset hvordan elpriserne i øvrigt udvikler sig. Med FastPris kender du dine udgifter.

Prisen på fastpris produktet tilrettes pr. kvartal, såfremt der sker væsentlig ændringer. Dette gælder alene for nye indgåede aftaler.

OBS! Efter 31.12.2018 overgår du til produktet SpotMåned, hvis der ikke er indgået en anden aftale.

Pris

Prisen er 40,00 øre/kWh inkl. moms for FastPris indtil udgangen af 2018.

Snak FastPris med os

Når du handler lokalt, støtter du lokalt

Opbakningen fra vores lokale kunder er afgørende for, at vi kan bidrage til lokal udvikling.

 

Søg sponsorat

Se leverings- betingelserne her

Har du allerede en elaftale, eller ønsker du at indgå en aftale med Thy-Mors Energi, kan du her læse vores betingelser for levering af el.

Leveringsbetingelser

Sådan er elprisen sammensat

Prisen på el er 20 % af elregningen – resten er moms, afgifter og transportudgifter.

Læs om elprisen