Elvarme kan give reduktion i elafgiften

Som privat boligejer kan du søge reduktion af elafgift for den del af dit elforbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år, hvis din bolig er registreret som elopvarmet i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Elafgiften i 2017 udgør 40,50 øre ekskl. moms for det forbrug, der ligger over 4.000 kWh.

Den særlige afgift fastsættes af myndighederne hvert år, og du kan læse bekendtgørelsen for reduktion af elafgift her.

Registrering
Ønsker du at registre din bolig som elopvarmet i Bygnings- og Boligregistret, kan du udfylde formularen "Registrering af elvarmeinstallationer i helårsboliger" og indsende den til os her.

Alternativt kan du kontakte vores kundeservice her eller på tlf. 72 19 89 00 for at få tilsendt registreringsskemaet. Skemaet returnerer du til os, og så foretager vi den videre behandling.

Når din ansøgning om reduktion af elafgift er registreret og godkendt, vil afgiftsnedsættelsen fremgå af din næste elregning.

Du har selv mulighed for at slå din BBR meddelelse op på www.ois.dk (Den Offentlige Informationsserver).
 

Har du spørgsmål?
Hvis du har yderligere spørgsmål til reduktion af elafgift eller registrering i BBR, så er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på tlf. 72 19 89 00.

Få besøg af en energirådgiver 

Thy-Mors Energi kommer gerne hjem til dig og rådgiver dig om energiforbedringer i din bolig.

Bestil et besøg på tlf. 96 70 22 00.