Sæt energi på skoleskemaet

Det handler om elevernes fremtid.

Thy-Mors Energi tilbyder skoleundervisning til 5. klasser

Thy-Mors Energi tilbyder traditionen tro alle 5. klasser i Thy, på Thyholm og på Mors til en energisk skoledag i skoleår 2016/2017.

Dog er alt ikke ved det vante, vi har nemlig i år tilladt os at ændre i undervisningskonceptet.

Som noget nyt startes forløbet med en tur til Energimuseet i Tange, hvor transporten og forplejningen er sørget for.

Efter turen på Energimuseet er der lavet et undervisningsforløb bestående af tre trin.
 

Besøget på Energimuseet

  • Varighed: 4 timer, fra kl. 10-14
  • Dagens forløb: 2 rundvisninger, lynshow og ca. 1 time på egen hånd
  • Forplejning: Energimuseet sørger for en madpakke til eleverne med fokus på sundhed. Det kan eksempelvis være en pastasalat med kylling, en brikjuice, en gulerod og en lille pakke rosiner.

Rundvisning 1: Energien, der skiftede farve fra sort til grøn. Eleverne hører først om fortidens og nutidens energiproduktion med kul og damp i centrum, og dernæst om nutidens og fremtidens energiproduktion med sol og vind. Der er mulighed for en demonstration af damp og afprøvning af vindmøller i museets vindtunnel.

Rundvisning 2: Hvad bruger vi energi til, og hvad er et kul-fodaftryk? Eleverne får indblik i, hvordan vi bruger energi i Danmark til opvarmning, transport og el-apparater. Der bliver mulighed for at måle CO2.

Undervisningen vil være en blanding af fortælling, demonstration og egne forsøg.

Undervisningsforløb i tre trin

  • Undervisning: Undervisning som gør eleverne til ”Energiagenter” i eget hjem.
  • Hjemmeopgave: Opsamling af Energiagenternes indsamlede information.
  • Opsamling: Gennemgang af klassens resultater, og ”Energivision”.

Undervisning: Foregår i klassen, hvor der vil blive fremsendt undervisningsmateriale til forløbet. Undervisningens fokus er at give eleverne redskaber, således de er i stand til at blive energiagenter i eget hjem. Tidsmæssigt er undervisningen berammet til ca. to undervisningslektioner.

Undervisningen består af to elementer

  • Undervisning som sætter eleverne i stand til at lave energitjek i eget hjem.
  • Undervisning som sætter eleverne i stand til at analysere egen energiadfærd.

Hjemmeopgave: Efter undervisningen i klassen, er det nu en hjemmeopgave for eleven at lave energitjek af egen ejendom, samt at analysere egen energiadfærd. Til dette vil der blive udviklet skemaer, som eleverne kan notere i.

Opsamling med en energirådgiver: Foregår også i klassen, hvor eleverne deles op i grupper med henblik på at gennemgå indsamlet data fra hjemmeopgave. Herefter gennemgår energirådgiveren fra Husetsenergi energikorrekt adfærd, og giver tips og råd til hvordan man kan minimere energiforbruget. Som afslutning på undervisningsforløbet, skriver eleverne deres egen energivision, som er elevernes erklærede mål om, hvad de vil gøre for at blive gode energiforbrugere. Tidsmæssigt er undervisningen berammet til ca. to undervisningslektioner.

Kontaktperson

For yderligere information om Energisk skoledag 2016/17 er du velkommen til at kontakte Morten Bertelsen på tlf. 99 92 92 92 eller via info@husetsenergi.dk.

Tilmeld din klasse til en energisk skoledag

For yderligere information om Energisk skoledag er du velkommen til at kontakte Morten Bertelsen på tlf. 99 92 92 92 eller via info@husetsenergi.dk.