Få tilskud til dit næste renoveringsprojekt

Du kan få tilskud, når du energioptimerer din bolig.

Thy-Mors Energi tilbyder alle andelshavere tilskud i forbindelse med energioptimering af boligen. Du kan få tilskud til både små og store renoveringsprojekter - dog ikke til nybyggeri og tilbygninger.

Søg om tilskud til bl.a.:

Tankstation Hjemmelader
Udskiftning af varmeanlæg   Isolering/efterisolering   Udskiftning af vinduer og døre

Vær opmærksom på, at du skal søge om tilskud, INDEN du bestiller materialer eller håndværkere – renoveringsprojektet skal være forhåndsgodkendt af Thy-Mors Energi.

Søg energitilskud

Hvor meget tilskud kan du få?

Energitilskuddets størrelse afhænger af, hvor mange kWh du kommer til at spare. I øjeblikket er tilskuddet på 300 kr. pr. 1.000 kWh sparet energi, og der beregnes ikke moms på beløbet.

  • Efterisolering af loft: 500-1.000 kr.
  • Konvertering fra elvarme til luft/luft varmepumpe: 1.500 kr.
  • Konvertering fra gammel oliekedel til luft/vand varmepumpe: 7.500 kr.
  • Konvertering fra gammel oliekedel til jordvarme: 7.800 kr.
  • Udskiftning af termoruder til energiruder: 50 kr. pr. m2 vindue. 

Energitilskuddet beregnes ud fra Energistyrelsens standardværdier og er et led i Energiselskabernes Energispareaftale

Søg energitilskud

Årlig besparelse
er 8.400 kr.

Familien Nørskov sparer energi på en ny luft/luft varmepumpe, som supplerer deres oliefyr.

Læs historien