Sæt energi på skoleskemaet

Det handler om elevernes fremtid.

Thy-Mors Energi tilbyder skoleundervisning til 5. klasser

Thy-Mors Energi tilbyder traditionen tro alle 5. klasser i Thy, på Thyholm og på Mors til en energisk skoledag i skoleår 2019/2020.

Lige som sidste år startes forløbet med en tur til Energimuseet i Tange, hvor transporten og forplejningen er sørget for.

Efter turen på Energimuseet er der lavet et undervisningsforløb bestående af tre trin.
 

Besøget på Energimuseet

 • Varighed: 4 timer, fra kl. 10-14
 • Dagens forløb: 2 rundvisninger, lynshow og tid på egen hånd
 • Forplejning: Energimuseet laver en lækker sandwich, hvortil der også er en juicebrik og snack-grønt. 

Obs. da udflugten varer 7-8 timer, kan det være en god idé for eleverne at have noget ekstra mad med, eller penge til at købe noget hos Energimuseet. Desuden er det en god ide, at klæde sig på efter vejret, dan en del af undervisningen foregår udendørs.

Undervisningsforløb og tid på egen hånd

Dagen på Energimuseet skal kickstarte og vække elevernes interesse for at arbejde med temaer indenfor energi, bæredygtighed og grøn omstilling. 

Vi foreslår derfor følgende 3 undervisningsforløb i løbet af dagen, samt tid på egen hånd:

 1. Byg og test vindmøller
  Hvordan bygger man en vindmølle? Et praktisk HandsOn-undervisningsforløb hvor eleverne bygger og tester vindmøller i vores vindtunnel. Eleverne samarbejder i grupper og får kendskab til vindenergi, samt hvordan en vindmølle virker. 
   
 2. Fremtidens mad
  Insekter er fremtidens mad. Tør I smage? I Energihaven tænder vi op i bålet og smager på de små kryb. Vi snakker om fødevarer, CO2 aftryk, drivhusgasser og klimaet. Vi undersøger vores madvaner og taler om nye spændende typer af fødevarer. 
   
 3. Lynshow
  Eleverne oplever lynshow, mens de hører om lyn og torden. De ser videnskabsmændene Niels Bohr og Nikola Teslas maskiner slå gnister og slutter af med at få højt hår. 
   
 4. Tangeværket og vandkraft på egen hånd
  I programmet er der afsat tid til at eleverne på egen hånd kan gå på opdagelse i Tangeværket og lære om vandkraft. Her kan de opleve generatorerne køre rundt, se turbinen, søen, dæmningen og fisketrappen. Museets formidlere vil ved ankomsten informere lærerne i forhold til tiden på egen hånd og komme med forslag til hvordan denne udnyttes bedst muligt. 

Program for dagen

Kl. 10.00-10.20:
 
Velkommen og dagens program i Learning Lab, eleverne opdeles i 3 Hold.
 
Kl. 10.30-11.15:
 
Hold 1 Energihaven / Hold 2 vindmøller / 3 Hold på egen hånd i Tangeværket.
 
Kl. 11.15-12.00:
 
Hold 3 Energihaven / Hold 1 vindmøller / Hold 2 på egen hånd i Tangeværket.
 
Kl. 12.00-12.30: 
 
Frokost 
 
Kl. 12.45-13.30:
 
Hold 2 Energihaven / Hold 3 vindmøller / Hold 1 på egen hånd i Tangeværket.
 
Kl. 13.30-13.55: 
 
Lynshow for alle elever.
 
Kl. 14.00:
 
Farvel og ned til bussen. 
 

Undervisningsforløb i tre trin

 • Undervisning: Undervisning som gør eleverne til ”Energiagenter” i eget hjem.
 • Hjemmeopgave: Opsamling af Energiagenternes indsamlede information.
 • Opsamling: Gennemgang af klassens resultater, og ”Energivision”.

Undervisning: Foregår i klassen, hvor der vil blive fremsendt undervisningsmateriale til forløbet. Undervisningens fokus er at give eleverne redskaber, således de er i stand til at blive energiagenter i eget hjem. Tidsmæssigt er undervisningen berammet til ca. to undervisningslektioner. Undervisningen består af to elementer:

 • Undervisning som sætter eleverne i stand til at lave energitjek i eget hjem.
 • Undervisning som sætter eleverne i stand til at analysere egen energiadfærd.

Hjemmeopgave:

Efter undervisningen i klassen, er det nu en hjemmeopgave for eleven at lave energitjek af deres hjem samt at analysere egen energiadfærd. Til dette vil der blive udviklet skemaer, som eleverne kan notere i.

Opsamling med en energirådgiver:

Foregår i klassen, hvor eleverne deles op i grupper med henblik på at gennemgå indsamlet data fra hjemmeopgave. Herefter gennemgår energirådgiveren fra Thy-Mors Energi energikorrekt adfærd, og giver tips og råd til hvordan man kan minimere energiforbruget. Som afslutning på undervisningsforløbet, skriver eleverne deres egen energivision, som er elevernes erklærede mål om, hvad de vil gøre for at blive gode energiforbrugere. Tidsmæssigt er undervisningen berammet til ca. to undervisningslektioner.

Der er nu lukket for tilmeldinger.

Kontaktperson

For yderligere information om Energisk skoledag 2019/2020 er du velkommen til at kontakte Morten Bertelsen på tlf. 99 92 90 99 eller via kundeservice@scanenergi.dk. 

Tilmeld din klasse til en energisk skoledag

For yderligere information om Energisk skoledag er du velkommen til at kontakte Morten Bertelsen på tlf. 99 92 90 99 eller via kundeservice@scanenergi.dk.