Sæt energi på skoleskemaet

Det handler om elevernes fremtid.

Thy-Mors Energi tilbyder skoleundervisning til 5. klasser

Thy-Mors Energi tilbyder traditionen tro alle 5. klasser i Thy, på Thyholm og på Mors til en energisk skoledag i skoleår 2018/2019.

Lige som sidste år startes forløbet med en tur til Energimuseet i Tange, hvor transporten og forplejningen er sørget for.

Efter turen på Energimuseet er der lavet et undervisningsforløb bestående af tre trin.
 

Besøget på Energimuseet

  • Varighed: 4 timer, fra kl. 10-14
  • Dagens forløb: 2 rundvisninger, lynshow og ca. 1 time på egen hånd
  • Forplejning: Energimuseet laver en lækker sandwich med kalkun og salat hvortil der også er en juicebrik og snack-grønt.

Obs. da udflugten varer 7-8 timer, kan det være en god idé for eleverne at have noget ekstra mad med, eller penge til at købe noget hos Energimuseet.

Rundvisning 1:

Grøn omstilling - hvad er det? I Energimuseets nyindrettede ”Learning Lab”, gennemgås det danske energisystem, samt energiens og elektricitetens udvikling i Danmark. Der tages udgangspunkt i en fortælling om fortid, nutid og fremtid. Der fortælles herunder om Energimuseets historie og perspektiverer denne i forhold til grøn energi, miljø og politik.

Rundvisning 2:

Et udendørs bål-forløb om cirkulære energikredsløb og klimaforandringer. I energihaven gennemgås det cirkulære energikredsløb, der steges insekter over bål og perspektiveres over energibegrebet, så børnene får en klar forståelse af hvad energi er. Miljø, klima, bæredygtighed og politik udfoldes for børnene, så de forstår hvilke roller disse begreber spiller i den grønne omstilling.

Lynshowet i Bohrtårnet varer 30 min. Her hører eleverne om Bohr og Tesla, om forskningens forunderlige verden, om ufarlige og farlige stød, og om lyn og torden.

Undervisningen vil være en blanding af fortælling, demonstration og egne forsøg.

Undervisningsforløb i tre trin

  • Undervisning: Undervisning som gør eleverne til ”Energiagenter” i eget hjem.
  • Hjemmeopgave: Opsamling af Energiagenternes indsamlede information.
  • Opsamling: Gennemgang af klassens resultater, og ”Energivision”.

Undervisning: Foregår i klassen, hvor der vil blive fremsendt undervisningsmateriale til forløbet. Undervisningens fokus er at give eleverne redskaber, således de er i stand til at blive energiagenter i eget hjem. Tidsmæssigt er undervisningen berammet til ca. to undervisningslektioner. Undervisningen består af to elementer:

  • Undervisning som sætter eleverne i stand til at lave energitjek i eget hjem.
  • Undervisning som sætter eleverne i stand til at analysere egen energiadfærd.

Hjemmeopgave:

Efter undervisningen i klassen, er det nu en hjemmeopgave for eleven at lave energitjek af deres hjem samt at analysere egen energiadfærd. Til dette vil der blive udviklet skemaer, som eleverne kan notere i.

Opsamling med en energirådgiver:

Foregår i klassen, hvor eleverne deles op i grupper med henblik på at gennemgå indsamlet data fra hjemmeopgave. Herefter gennemgår energirådgiveren fra Thy-Mors Energi energikorrekt adfærd, og giver tips og råd til hvordan man kan minimere energiforbruget. Som afslutning på undervisningsforløbet, skriver eleverne deres egen energivision, som er elevernes erklærede mål om, hvad de vil gøre for at blive gode energiforbrugere. Tidsmæssigt er undervisningen berammet til ca. to undervisningslektioner.

Alle skoler har modtaget en invitation på e-mail.

Der er nu lukket for tilmeldinger.

 

Kontaktperson

For yderligere information om Energisk skoledag 2018/2019 er du velkommen til at kontakte Morten Bertelsen på tlf. 99 92 92 92 eller via info@husetsenergi.dk.

Tilmeld din klasse til en energisk skoledag

For yderligere information om Energisk skoledag er du velkommen til at kontakte Morten Bertelsen på tlf. 99 92 92 92 eller via info@husetsenergi.dk.