Termografering

Vi tilbyder termografering - en fordelagtig løsning for dig, der ønsker at energioptimere boligen for at reducere udgifterne til el og varme.

Ofte koncentrerer boligejere sig om at forbedre hulmursisolering og loftsisolering for at energioptimere boligen. Der kan dog også være store besparelser i at få tætnet ordentligt omkring f.eks. vinduer og ved vindbrædderne. Med en termografering af boligen får du et samlet overblik over alle husets utætheder.

Hvad er termografi

Termografering er en effektiv metode til at afsløre varmespild. Metoden er baseret på varmeteknik, som viser boligens overfladetemperatur med farver. Ved hjælp af farveindikationer fra et infrarødt og temperaturfølsomt kamera, får du overblik over utætheder, kuldebroer og evt. steder med dårlig isolering.

Vinterhalvåret bedst

Det bedste resultat af en termografering opnås, når lufttemperaturen udenfor er under 5 grader. Derfor tilbyder vi udelukkende at termografere i vinterhalvåret.

Vi tilbyder ...

Du kan bestille tid til en termografering hos vores energirådgiver. Tilbuddet omfatter både ind- og udvendig termografering, og med udgangspunkt i termograferingen får du mundtlige forslag til, hvordan du kan energioptimere din bolig.

Prisen for termografering er 900 kr. incl. moms. *

* Betaling kan ske via elregningen, hvis du bor i vores forsyningsområde. Bor du uden for vores forsyningsområde, fastsættes prisen efter nærmere aftale, og betalingen kan ikke ske via din elregning.

Boliger på mere end 250 m2  faktureres med 600 kr. incl. moms pr. time.

Bestil tid til termografering

For yderligere information om termografering eller bestilling, er du velkommen til at ringe til vores energirådgiver på telefon 96 70 22 00. 
 

 

Bestil termografering

Book en tid hos energirådgiver Tine Lundbye på tlf. 96 70 22 00.