Nye muligheder med fjernaflæst elmåler

Den fjernaflæste elmåler er til fordel for både dig og vores fælles miljø.

Din fjernaflæste elmåler giver dig en række muligheder for at afdække, om du har et højt elforbrug.

Find skjult elforbrug

Du kan bl.a. bruge elmåleren til at afsløre, om du har et skjult elforbrug.

Sådan gør du:

  1. Sluk alle apparater i husstanden.
  2. Aflæs dit øjeblikkelige forbrug i kW. Hvis din elmåler er placeret i et udvendigt målerskab, bør du få en elinstallatør til at hjælpe med aflæsningen. På en Kamstrup elmåler kan du se forbruget ved at trykke én gang på den grønne knap til venstre. Se vejledningen her.
  3. Hvis alle apparater er slukkede, skal der gerne stå 0 kW i displayet.
  4. Står der ikke 0 kW i displayet, skal du på detektivarbejde for at finde det apparat i husstanden, der bruger el.

Hold øje med dit elforbrug

Din fjernaflæste elmåler kan som din gamle elmåler vise elforbruget fra måleren er sat op og til i dag. Med et løbende overblik over dit elforbrug har du lettere ved at opdage eventuelle udsving i elforbruget. På en Kamstrup elmåler fremgår forbruget som normalvisning i displayet. Se vejledningen her.

Brugsvejledning til Kamstrup elmåler

Brugsvejledning til dig med solceller/husstandsvindmøller