Brugsvejledning til fjernaflæst elmåler

Jeg har en fjernaflæst elmåler

 

Beskrivelse af displaykoder i Kamstrup Omnipower elmåler

Displaykoder

Koden aflæses i øverste venstre hjørne

1. 8.0

Elforbruget (køb fra nettet) fra måleren er sat op og til i dag. kWh [kilo Watt time]

1. 7.0

Øjebliksforbrug i kW [kilo Watt]

1. 128.0

Triptæller elforbrug (køb fra nettet) i kWh [kilo Watt time] Kan nulstilles ved tryk på den venstre knap i 3 sek.

99. 1.0

Tidsserie. Ikke i brug på nuværende tidspunkt.

2. 8.0

Ikke relevant for almindelige forbrugere.

3. 8.0

Reaktiv energi + (hentet fra nettet) Ikke relevant for almindelige forbrugere.

4. 8.0

Reaktiv energi - (leveret til nettet) Ikke relevant for almindelige forbrugere.

Årlig besparelse
er 8.400 kr.

Familien Nørskov sparer energi på en ny luft/luft varmepumpe, som supplerer deres oliefyr.

Læs historien