Gebyrer

Oversigt fra Thy-Mors Energi Elsalg A/S pr. 1. januar 2018
Alle priser er inklusiv moms og i danske kroner.

Abonnement pr. måned 15,00 
Regning pr. brev 40,00 
Regningskopi pr. brev 40,00 
Betalingsservice gebyr 0,00 
Regningskopi pr. mail 0,00 
Flytteopgørelse 80,00
Ekstraordinær opgørelse 80,00
Slutopgørelse i forbindelse med leverandørskifte 100,00
Kundeønske om elvarmeregistering (tilbagevirkende kraft) 1.000,00
Opsigelse før udløb af bindingsperiode (spotmåned undtaget) 250,00
Betalingsaftale* 125,00
Rykker 1* 100,00
Rykker 2* 100,00
Inkassogebyr* (Rykker 3) 100,00
Slutopgørelse i forbindelse med leveranceophør 250,00
Oprettelse af depositum 400,00

Rentetilskrivning. Off. Udlånsrente med tillæg på p.t 8% p.a.

Gebyrer fra netselskabet
Nedenstående gebyrer (incl. moms) er fra det netselskab, hvorfra vi har størstedelen af vores kunder. Vi viderefakturerer gebyrer fra alle netselskaber uden yderligere omkostninger.

Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 837,50 
Genåbning 781,25
Forgæves kørsel f.eks. i forbindelse med genåbning  700,00
Genåbningsgebyr uden for åbningstid 1.806,25
Fjernbetjent afbrydelse 131,25
Fjernbetjent genåbning 131,25
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid 325,00
Målerundersøgelse på stedet 981,25
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 2487,25
Målerkontrol ved opsætning af ekstra måler 1775
Nedtagning af måler 875,00
Genopsætning af nedtaget måler 987,50
Skønnet aflæsning 81,25
Rykker for manglende selvaflæsning 93,75

* Gebyret er fritaget for moms
 ** Dette gebyr anvendes kun, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht.  retsplejeloven

Gebyrer fra 1/1 til 28/2-2017

Gebyrer fra 1/3-2017

Få grønne energiråd, uden at det koster en rød reje

Få gode råd til at begrænse dit energiforbrug – til gavn for din pengepung og for vores fælles miljø.

 

Spar på energien