Værd at vide, hvis du vil handle i god tro

Elmarkedet er frit – du vælger selv din elleverandør.

Siden 2003 har det danske elmarked været liberaliseret. Det betyder, at du frit kan vælge en elleverandør til din virksomhed.

Netselskabet er ikke dit valg

Du kan ikke vælge netselskab. Dit netselskab er det selskab, der ejer elnettet – altså de kabler, der ligger i jorden i dit område. Og uanset hvilken elleverandør du vælger, så vil du altid være kunde hos det samme netselskab. Kvaliteten og forsyningssikkerheden vil altså være den samme, uanset hvilken elleverandør du vælger, fordi netselskabet er ansvarlig for vedligeholdelsen af elnettet.

Netselskabet er ansvarlig for at distribuere el til dig, for at vedligeholde og udbygge elnettet og for at stille elnettet til rådighed for den elleverandør, hvor du køber el. Netselskabet opkræver (via elleverandøren) nettarif og abonnement til drift og vedligeholdelse af ledningsnettet.

Vælg din elleverandør

Vær opmærksom på, at du skal tage aktiv stilling til din elaftale - også som erhvervskunde. Uanset hvem der leverer el til din virksomhed, så vil du kun modtage én samlet elregning. Elleverandører har siden den 1. april 2016 været ansvarlige for opkrævningen på vegne af netselskaberne, og derfor vil dine samlede eludgifter til både dit netselskab og elleverandør være samlet på én elregning, som du modtager fra din elleverandør.

Vi er ejet af kunderne

Thy-Mors Energi er ejet af selskabets 44.000 lokale kunder i Thy, på Mors og Thyholm. 

Læs om dit medejerskab