Vedligeholdelsesplan for Morsø Kommune

Se, hvornår du kan forvente, at lyskilden bliver repareret.

Defekte lyskilder/armaturer skal i Morsø Kommune repareres indenfor følgende tidsfrister:

Kategori 1: Ved udfald af enkelte lyskilder skal reparation igangsættes senest 3 uger efter registrering/anmeldelse. Fejl skal indtastes på hjemmesiden.

Kategori 2: Ved udfald af mere end 3 sammenhængende lyskilder skal reparationen være igangsat senest 2 arbejdsdage efter registrering/anmeldelse. Fejl skal indtastes på hjemmesiden.

Kategori 3: Ved spontant udfald af hele anlægsdele og påkørsel af anlæg, hvor der kan være berøringsfare, skal fejlretning være påbegyndt senest 2 timer efter registrering/anmeldelse. Fejl skal indberettes til Thy-Mors Energi på 96 70 22 00.

Akut fejlmelding

Ved udfald af gadelys i større områder og ved påkørsel af anlæg, hvor der kan være risiko for at få stød, skal du indberette fejlen hurtigst muligt.

Ring på tlf. 96 70 22 00