Anlægs- og serviceopgaver ved elforsyning

Thy-Mors Energi Service A/S er et selskab med rødder helt tilbage i elforsyningens spæde start i begyndelsen af det 20. århundrede. Det betyder, at vi har stor erfaring i at etablere, drive og vedligeholde elforsyningsnet på flere spændingsniveauer.

Vore anlægsteknikere er up to date med de udfordringer, der er forbundet med arbejde på 0,4-10-33-60 kV net, og de er opdaterede såvel fagligt som sikkerhedsmæssigt til arbejdet.

Vi tilbyder at udføre følgende opgaver:

  • Dimensionering og projektering af anlæg
  • Udarbejdelse af fast pris for arbejdet
  • Etablering af anlæg på spændingsniveauerne 0,4 til 60 kV
  • Etablering af transformerstationer med tilhørende koblingsanlæg, transformer og lavspændingstavler
  • Etablering af komplet LV-anlæg med kabelskabe og tilhørende beskyttelsesudstyr
  • Etablering af kabelnet på nævnte spændingsniveauer inklusiv gravearbejde
  • Etablering af jordingsanlæg
  • Etablering af komplette fiberanlæg
  • Udførelse af kvalitetstests og dokumentation for det udførte arbejde

Når anlæggene sættes i drift, tilbyder vi at være driftsleder i henhold til Sikkerhedsstyrelsens bestemmelser.

Kontakt os

Kontakt Jesper Primdahl Nielsen 
for et uforpligtende tilbud på jpn@thymors.dk eller
tlf. 96 70 22 00.