Drifts- og vedligeholdelsesaftale

Rådgiver- og administrationsaftalen kan udvides med Drifts- og vedligeholdelsesaftale. Thy-Mors Energi Service A/S udfører i så fald alle drifts- og vedligeholdelsesopgaver på belysningsanlægget.

Gennemgang af belysningsanlægget:

 • Forslag og tilbud på udskiftning af defekte anlægsdele

Fastlæggelse af serviceniveau:

 • Planlægning af tænd-, sluk- og dæmptider
 • Eftersynshyppighed
 • Ønsket kvalitetsniveau, herunder vedligeholdelsesplan for udbedring af fejl
 • Intervaller for gruppeudskiftning af lyskilder

Model for vedligeholdelse:

 • Styring af tænd-, sluk- og dæmptider
 • Udskiftning af lyskilder
 • Rengøring af armaturer og fotoceller
 • Mindre reparationer

Model for driftsopgaver:

 • Webbaseret fejlmelding af gadelys
 • Træbeskæring
 • Ledningspåvisning ifm. gravearbejde
 • Sikkerhedsmæssig kontrol af udendørs lysanlæg på offentlige steder
 • Logbog/dokumentation for alt udført arbejde
 • Udbedring af skader efter påkørsel og hærværk

Økonomi

Fast beløb pr. år omfatter:

 • Hovedeftersyn
 • Periodeeftersyn
 • Gruppeudskiftning
 • Vagtordning
 • Rengøring af armaturer og fotoceller
 • Træbeskæring
 • Ledningspåvisning
 • Sikkerhedseftersyn/kontrol
 • Abonnement på gadelysstyring
 • Opdatering af dokumentation

Variabelt beløb omfatter:

 • Udskiftning af lyskilder, spoler, sikringer o.lign. til enhedspriser
 • Spontan fejlretning
 • Reparation efter hærværk og påkørsler

Kontakt os

Kontakt Jesper Primdahl Nielsen 
for et uforpligtende tilbud på jpn@thymors.dk eller
tlf. 96 70 22 00.