Totalløsning for udendørsbelysning

For at sikre en kontinuerlig modernisering og vedligeholdelse af vejbelysningen i kommunen/gadelysforeningen, overdrages denne opgave til Thy-Mors Energi Service A/S, som forpligter sig til

 • at give relevant rådgivning om det nyeste inden for gadebelysning
 • løbende at renovere anlægget i samarbejde med kunden
 • at sikre en effektiv vedligeholdelse og løbende modernisering af belysningen på veje og stier
 • at opretholde en vejbelysning med et passende serviceniveau
 • at sikre en stabil drifts- og anlægsøkonomi

Opstartseftersyn:

 • Anlægsregistrering samt oprettelse af tegnings- og belysningsdatabase
 • Forslag og tilbud på udskiftning af defekte anlægsdele

Fastlæggelse af serviceniveau:

 • Planlægning af tænd-, sluk- og dæmptider
 • Eftersynshyppighed
 • Ønsket kvalitetsniveau, herunder vedligeholdelsesplan for udbedring af fejl
 • Intervaller for gruppeudskiftning af lyskilder

Kontakt os

Kontakt Jesper Primdahl Nielsen 
for et uforpligtende tilbud på jpn@thymors.dk eller
tlf. 96 70 22 00.