Tilslutning af bølgeenergianlæg

Vi har som mål at blive den foretrukne el-entreprenør ved tilslutning af bølgeenergianlæg, og vi har allerede en del erfaring på området.

Vore anlægsteknikere er up to date med de udfordringer, der er forbundet med nettilslutning af bølgeenergianlæg, og de er opdaterede såvel fagligt som sikkerhedsmæssigt til at arbejde på anlæggene.

Vores baggrund i elforsyning betyder, at vi kender sagsbehandlingen fra begge sider, når der skal tilsluttes bølgeenergianlæg. Vi kan således bistå med kontakt til netselskaber overalt, og vi ”forstår” de lidt kringlede regler, der kan være på dette område.

I et typisk projekt tilbyder vi følgende:

  • Assistance ved kontakt til netselskab
  • Udarbejdelse af fast pris for arbejdet
  • At lave tilmeldingen til netselskabet
  • Etablering af koblingsstation/transformerstation ved ejergrænse mod netselskab
  • Etablering af afregningsmåling
  • Etablering af nødvendigt 10-20 kV kabelnet
  • Etablering af jordingsanlæg
  • Udførelse kvalitetstests og dokumentation for det udførte arbejde

Når anlægget er idriftsat, tilbyder vi at være driftsleder i henhold til Sikkerhedsstyrelsens bestemmelser.

Kontakt os

Kontakt Jesper Primdahl Nielsen 
for et uforpligtende tilbud på jpn@thymors.dk eller
tlf. 96 70 22 00.