Meld flytning til din elleverandør

Meld flytning inden for tidsfristen og undgå en ekstra elregning.

Når du skifter adresse, er det vigtigt at orientere din elleverandør. Her på siden kan du melde din adresseændring, samt få svar på de mest stillede spørgsmål vedrørende flytning.

Har du yderligere spørgsmål, eller er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice på 72 19 89 00. 

OBS! Vi gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at melde flytning på vegne af andre uden en fuldmagt.

Her kan du melde flytning, hvis du er ejer eller lejer:

Meld flytning - ejer/lejer

Her kan du melde flytning, hvis du er udlejer, ejendomsmægler eller administrator:

Meld flytning på vegne af andre

Få svar på dine spørgsmål her ...

Tilflytning
Hvorfor bør jeg oplyse om udflytningsdatoen?
Vi har brug for udflytningsdatoen for at kunne lave en korrekt flytteopgørelse – når du melder flytning til os, laver vi nemlig en slutopgørelse. Udflytningsdatoen er den dag, hvor du overdrager nøglerne.
Hvorfor bør jeg oplyse min nye adresse?
Det er nødvendigt for os at kende din nye bopælsadresse, så vi både kan registrere din indflytning og eventuelt medflytte elaftalen fra din tidligere bolig.
Hvordan undgår jeg dobbeltmelding af flytning?

Vær opmærksom på, at der kan ske en dobbeltmelding af flytning i både lejeboliger og andelsboliger, hvor der er tilknyttet en vicevært. Husk derfor at aftale med din vicevært, hvem der melder flytning.

Hvordan laver jeg en elaftale med Thy-Mors Energi?
Hvis du ønsker du Thy-Mors Energi som elleverandør, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice. Vi sender vi dig herefter en SpotMåned kontrakt, som du bedes underskrive og returnere senest 10 dage efter modtagelsen. Du kan også acceptere kontrakten ved at sende en bekræftelse pr. mail. Når vi modtager den underskrevne kontrakt eller accept, kan vi lave et leverandørskifte.
Hvornår bør jeg ændre faktureringsadresse?
I nogle tilfælde bør du være opmærksom på at ændre faktureringsadresse – for eksempel hvis du er sommerhusejer eller hvis der er tale om et dødsbo. I disse tilfælde skal elregningen oftest sendes til en anden adresse, og derfor bør du oplyse os om denne.
Hvad bør jeg oplyse om som sommerhusejer?
Vi vil gerne sikre os, at du modtager din elregning. Hvis du er sommerhusejer, bør du derfor huske at informere os om faktureringsadressen. Vi sender herefter sommerhusets elregning til den oplyste adresse.
Hvilke oplysninger bør jeg opgive ved flytning?
Det er vigtigt, at du informerer os om fraflytningstidspunkt, tilflytters adresse og så skal du huske at lave en slutaflæsning. Det er ikke længere muligt at melde flytning tilbage i tiden, så slutaflæsningen er din garanti for, at du kun betaler for elforbruget til og med den dato, hvor du fraflytter din bolig.
Jeg er lige flyttet ind og har meldt flytning - hvad gør jeg?
Ud fra en aflæsning af elmåleren estimerer vi dit årlige elforbrug. Du bør kontrollere acontoforbruget og kontakte os, hvis dit faktiske elforbrug er højere end dit anslåede forbrug. På den måde kan vi sammen sikre, at du ikke modtager en større ekstra opkrævning, når året er omme.
Hvorfor skal jeg oplyse mit CPR-nummer?
Dit CPR-nummer er afgørende for, at vi som elleverandør kan kommunikere med elmarkedets fælles database over alle elkunder i Danmark. Herudover bliver det mere trygt for dig at være elkunde, fordi registreringen af dit CPR-nummer blandt andet forhindrer, at andre kan tilmelde dig hos en ny elleverandør uden din accept.

Rss feed from server not available or rss format not supported

Fraflytning
Hvorfor bør jeg oplyse min nye adresse?
Vi har brug for at registrere din nye adresse, så vi kan sende dig en flytteopgørelse hurtigst muligt. Hvis ikke vi kender din nye adresse, vil sagsbehandlingen af din flytteopgørelse blive betydelig længere.
Hvornår modtager jeg en slutopgørelse?
Du kan forvente at modtage en slutopgørelse fra os senest fire uger efter udflytningsdatoen. Skulle du mod forventning ikke have modtaget slutopgørelsen efter senest fire uger, er du meget velkommen til at kontakte vores kundeservice.
Flytter min elaftale automatisk med ved flytning?
Ja, din elaftale flytter automatisk med, uanset hvor i landet du flytter hen. Derfor skal du ikke bekymre dig om, hvorvidt der er el på din nye adresse - det sørger din elleverandør for. Du skal blot informere din elleverandør om, at du flytter. 
Hvorfor bør jeg oplyse udlejers navn?
Det er vigtigt, at du informerer os om navnet på din udlejer, så vi ved, hvem vi skal kontakte for at få oplyst, hvem der flytter ind i boligen og skal registreres som ny elforbruger.
Hvorfor bør jeg lave en slutaflæsning?
Det er vigtigt, at du får lavet en slutaflæsning på fraflytningsdatoen – slutaflæsningen er din garanti for, at du kun betaler for elforbruget til og med den dato, hvor du fraflytter din bolig.
Hvornår bør jeg få lavet en flytteopgørelse?
Hvis to er registrerede som elforbrugere på adressen og den ene part fraflytter boligen, skal der laves en flytteopgørelse, som bør være gældende fra fraflytningsdatoen. En flytteopgørelse er nemlig afgørende for, at den der fraflytter boligen ikke længere er juridisk bindende for betaling af boligens elforbrug efter fraflytningsdatoen.
Bør jeg beholde PBS-aftalen efter fraflytning?

Ja, det er langt nemmere og hurtigere for os at sende dig din slutopgørelse og et eventuelt tilgodehavende, hvis du beholder din PBS-aftale. 

Hvis du ikke er tilmeldt PBS, får du et evt. tilgodehavende udbetalt via NemKonto. I den sammenhæng skal vi bruge dit CPR-nummer for at kunne gennemføre udbetalingen.

Kan jeg melde flytning tilbage i tiden?
Det er ikke længere muligt at melde flytning tilbage i tid, fordi alle til- og fraflytninger i Danmark som følge af nye regler på elmarkedet skal indberettes centralt til en database, der er styret af Energinet.dk. Du er derfor forpligtet til at betale for elforbruget indtil du melder flytning.
Hvilke oplysninger bør jeg opgive ved flytning?
Det er vigtigt, at du informerer os om fraflytningstidspunkt, tilflytters adresse og så skal du huske at lave en slutaflæsning. Det er ikke længere muligt at melde flytning tilbage i tiden, så slutaflæsningen er din garanti for, at du kun betaler for elforbruget til og med den dato, hvor du fraflytter din bolig.

Rss feed from server not available or rss format not supported

Spørgsmål til flytning
Kan jeg melde flytning tilbage i tiden?
Det er ikke længere muligt at melde flytning tilbage i tid, fordi alle til- og fraflytninger i Danmark som følge af nye regler på elmarkedet skal indberettes centralt til en database, der er styret af Energinet.dk. Du er derfor forpligtet til at betale for elforbruget indtil du melder flytning.
Hvilke oplysninger bør jeg opgive ved flytning?
Det er vigtigt, at du informerer os om fraflytningstidspunkt, tilflytters adresse og så skal du huske at lave en slutaflæsning. Det er ikke længere muligt at melde flytning tilbage i tiden, så slutaflæsningen er din garanti for, at du kun betaler for elforbruget til og med den dato, hvor du fraflytter din bolig.
Hvorfor skal jeg oplyse mit CPR-nummer?
Dit CPR-nummer er afgørende for, at vi som elleverandør kan kommunikere med elmarkedets fælles database over alle elkunder i Danmark. Herudover bliver det mere trygt for dig at være elkunde, fordi registreringen af dit CPR-nummer blandt andet forhindrer, at andre kan tilmelde dig hos en ny elleverandør uden din accept.

Rss feed from server not available or rss format not supported

Fraflytning med solceller eller husstandsvindmølle
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg flytter og har solceller eller en husstandsvindmølle?
Hvis du flytter ud af en bolig med solceller eller en husstandsvindmølle, skal du udfylde en ejerskifteformular for elproduktionsanlæg, og sende den til Energinet.dk.
Bemærk: Du skal bruge elproduktionsanlæggets GSRN-nummer ved udfyldelse af denne formular. Dette kan du rekvirere, når du udfylder flytteformularen.

Rss feed from server not available or rss format not supported

Hent ejerskifteformular for elproduktionsanlæg her 

Husk når du flytter

Når du flytter ind i et hus eller i en lejlighed, som du har købt eller lejet, skal du huske at melde tilflytning til din elleverandør.