Grønt erhvervseventyr kan være på vej i Thy

6. april 2018

Samarbejde mellem Thisted Kommune og Thy-Mors Energi har banet vejen for et innovativt demonstrationsprojekt, der kan skabe CO2-neutralt brændstof.

Sammenkoblingen af forskellige produktionsteknologier er afgørende for, om udvinding af CO2-neutralt brænd-stof kan blive en realitet i Thisted Kommune. Lykkes det at demonstrere en nyudviklet gasrensningsteknologi, kan det på sigt understøtte den grønne omstilling og medføre nye lokale arbejdspladser.

Som forudsætning for at producere CO2-neutralt brændstof har Thy-Mors Energi derfor valgt at søge om 3 mio. kr. i EU-støtte til første del af demonstrationsprojektet. Det lokale energi- og fiberselskab tror så meget på en succesfuld demonstration, at selskabet selv er villig til at investere et tilsvarende beløb i projektet.

- Thisted Kommune har set et potentiale i forhold til udnyttelsen af biomasse, og på baggrund heraf har de udarbejdet en rapport, der afdækker, hvad der kræves rent teknisk for at kunne producere CO2-neutralt brænd-stof fra biogas. Rapporten er afgørende for, at vi har valgt at gå aktivt ind i projektet og nu søger om EU-støtte til at afprøve, om vi rent teknisk kan løse udfordringen med gasrensning, fortæller Lars Peter Christiansen, adm. direktør i Thy-Mors Energi, og fortsætter:

- Demonstrationsprojektet giver os mulighed for at afdække et muligt alternativ til de fossile brændstoffer, som dominerer i dag, og i bedste fald ender vi ud med et produkt, der kan erstatte dem og samtidig nedbringe CO2-udledningen i landbrugs- og transportsektoren, forklarer han.

I Thisted Kommune er man begejstret for samarbejdet og Thy-Mors Energis ansøgning til EU, fordi bevillingen kan være med til at sikre et fremtidigt fokus på biogas som alternativ til fossile brændstoffer i Thy. I forbindelse med klarlægningen af de forskellige gasteknologier i den kommunale rapport, har gårdejere Morten og Ejnar Kirk fra Skinnerup været vigtige samarbejdspartnere, og de vil også spille en vigtig rolle fremadrettet, hvis Thy-Mors Energi får bevilliget EU-midler til demonstrationsprojektet.

- Vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde med både Thisted Kommune og familien Kirk forud for denne EU-ansøgning, og hvis demonstrationsprojektet bliver en realitet, har vi planer om at etablere et test-gasrensningsanlæg hos Morten Kirk, fortæller adm. direktør Lars Peter Christiansen.

Demonstrationsprojektet kan blive starten på et helt nyt grønt bidrag til energiforsyningen i Thisted Kommune, og i bedste fald kan det i fremtiden blive et bidrag til at gøre Thisted Kommune førende inden for klimaområdet. CO2-udledningen fra transportområdet er en torn i CO2-regnskaberne hos de danske kommuner, og derfor er der et stort behov for at udvikle konkurrencedygtige alternativer til fossile brændstoffer. Dette demonstrations-projekt kan blive en vigtig brik i den fremtidige energisektor - ikke bare i Thisted Kommune, men i hele Danmark/Europa.

- Vi er stolte over at være ophavsmænd til demonstrationsprojektet, som Thy-Mors Energi nu ønsker at føre videre. Vi fik analyseret nogle muligheder og præsenterede dem på et årsmøde hos LandboThy. Herfra har Thy-Mors-Energi og folk fra landbruget i Thy grebet mulighederne, fortæller Peter Malling Donslund, sektionsleder i Thisted Kommunes erhvervsafdeling, og afslutter:

- Det er godt set af dem, men også et fint eksempel på, at vi som kommune kan gøde jorden for nye nogle erhvervsmuligheder, som det private erhvervsliv aktivt følger op på.

Tilbage

Få medindflydelse

Du er andelshaver i Thy-Mors Energi, hvis du bor i Thy, på Mors eller Thyholm. Du kan derfor få medindflydelse på vores fælles el- og fiberselskab.

Læs om dit medejerskab