Nyheder

Lukning for tilskud til hulmursisolering

19. juni 2017

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) har indgået en aftale med energibranchen om at lukke permanent for tilskud til hulmursisolering grundet omfattende fejl og ringe kontrolmuligheder.

En særkontrol foretaget af Energistyrelsen, som blev offentliggjort i marts måned, viste fejl i 60 pct. (37 ud af 62) af de kontrollerede hulmursisoleringssager, som havde modtaget tilskud under energispareindsatsen. Der var bl.a. tale om fejl i dokumentationen, forkert opmålinger af det isolerede areal samt utilfredsstillende kvalitet i arbejdet.

Det fik d. 22 marts i år energi-, forsynings- og klimaministeren til at indføre et tre måneders midlertidigt stop for tilskud til hulmursisolering. Et stop, der nu er gjort permanent efter aftale med de energiselskaber, som er part til energispareaftalen. Stoppet gælder for indberetninger, herunder udbetaling af tilskud, for projekter hvor aftaler er indgået efter d. 22. marts 2017. Stoppet gælder både projekter, der benytter standardværdier, og projekter, der benytter en specifik opgørelse.

Projekter, der er indgået aftale om før d. 22. marts 2017, kan dermed stadig modtage tilskud og indberettes som energibesparelse.

For yderligere information se nyhed på Energistyrelsens hjemmeside.

Du kan søge tilskud hos Thy-Mors Energi, når du energirenoverer dit hus. Læs mere om tilskudsordningen her.

Tilbage

Du får medindflydelse

Du er automatisk medejer af Thy-Mors Energi, hvis du bor i Thy, på Mors eller Thyholm, og derfor har du også medindflydelse på vores fælles el- og fiberselskab.

Læs om dit medejerskab