NYHED

Thy-Mors Energi indgår i samarbejde om dansk vindpark

 

25/04/2019

Eurowind Energy A/S og Thy-Mors Energi har indgået aftale om salget af 49 % af anparterne i K/S Vindpark Blæsbjerg EWE, der er en del af projektet Vindpark Blæsbjerg nær Holstebro.

Vindpark Blæsbjerg består af 4 stk. Vestas V112 3,45 MW vindmøller på 84 m. tårn med en rotordiameter på 112 m., hvilket giver møllerne en totalhøjde på 140 m. Vindmøllerne blev idriftsat i februar 2018 og er beliggende ca. 10 km sydvest for Holstebro. Selskabet K/S Vindpark Blæsbjerg EWE ejer tre af vindmøllerne i vindparken, mens den resterende mølle ejes af beboere i det omkringliggende område.

Eurowind Energy A/S sælger 49 % af anparterne i K/S Vindpark Blæsbjerg EWE til Thy-Mors Energi og beholder selv de resterende 51% af selskabet.

Jens Rasmussen, adm. direktør i Eurowind Energy A/S, udtaler: ”Vi er meget tilfredse med salget af anparterne i K/S Vindpark Blæsbjerg EWE til Thy-Mors Energi. Vi betragter salget som startskuddet til et langt og givtigt samarbejde, og vi ser frem til fortsat at udbygge vores relation.”

For Thy-Mors Energi er investeringen i Vindpark Blæsbjerg et skridt i en helt ny retning, da koncernen ikke tidligere har haft ejerandele i vedvarende energiformer.

”Fremtiden er grøn, og som andelsselskab ser vi det som vores opgave at indfri de nationale energipolitiske ambitioner lokalt. For os er investeringer i for eksempel vindmøller en naturlig hjørnesten i den proces. På sigt kommer vi til at lave yderligere investeringer i vedvarende energi, og da samarbejdet med Eurowind Energy A/S har været meget positivt, håber vi, at vi får mulighed for at udvide samarbejdet”, forklarer Lars Peter Christiansen, adm. direktør i Thy-Mors Energi.

Om Eurowind Energy A/S

Eurowind Energy A/S er en dansk privatejet virksomhed, der gennem årene har udviklet sig til at være en ledende udvikler og operatør af solcelle- og vindmølleprojekter. Koncernens hovedaktiviteter udgør udvikling af vindmølle- og solcelleparker og den efterfølgende driftsledelse af aktiverne.

Eurowind Energy A/S varetager den økonomiske og tekniske administration af 934 MW, hvoraf 404 MW er i egen portefølje.

Om Thy-Mors Energi

Thy-Mors Energi er et forbrugerejet selskab med ca. 44.000 andelshavere i Thy og på Mors.

Koncernen sikrer lokalområdet en sikker og stabil elforsyning, og inden udgangen af 2020 vil alle andelshavere modtage tilbuddet om gratis tilslutning til fibernettet, som Thy-Mors Energi er i fuld gang med at etablere i Thy og på Mors.

ANDRE NYHEDER

Hanstholm havn vil være CO2-neutral

08/07/2019

Hanstholm Havn og Thy-Mors Energi har sat fælles retning for udvikling af et vedvarende energiprojekt, der skal gøre Hanstholm Havn CO2-neutral. 

Thisted Kommune får lynhurtigt fibernet!

15/06/2020

Thisted Kommune opnår status som Gigabit-kommune senest ved udgangen af 2020. Dette står klart nu, hvor Thy-Mors Energi inkluderer Hurup by i den afsluttende etape af fiberudru ...

Energi til mere

27/01/2021

Thy og Mors er udpeget som et af Nordeuropas bedste vindfelter. På vores egn er vi vant til, at det som regel blæser lidt. Det er helt normalt.