NYHED

Thy-Mors Energi indgår i samarbejde om dansk vindpark

 

25/04/2019

Eurowind Energy A/S og Thy-Mors Energi har indgået aftale om salget af 49 % af anparterne i K/S Vindpark Blæsbjerg EWE, der er en del af projektet Vindpark Blæsbjerg nær Holstebro.

Vindpark Blæsbjerg består af 4 stk. Vestas V112 3,45 MW vindmøller på 84 m. tårn med en rotordiameter på 112 m., hvilket giver møllerne en totalhøjde på 140 m. Vindmøllerne blev idriftsat i februar 2018 og er beliggende ca. 10 km sydvest for Holstebro. Selskabet K/S Vindpark Blæsbjerg EWE ejer tre af vindmøllerne i vindparken, mens den resterende mølle ejes af beboere i det omkringliggende område.

Eurowind Energy A/S sælger 49 % af anparterne i K/S Vindpark Blæsbjerg EWE til Thy-Mors Energi og beholder selv de resterende 51% af selskabet.

Jens Rasmussen, adm. direktør i Eurowind Energy A/S, udtaler: ”Vi er meget tilfredse med salget af anparterne i K/S Vindpark Blæsbjerg EWE til Thy-Mors Energi. Vi betragter salget som startskuddet til et langt og givtigt samarbejde, og vi ser frem til fortsat at udbygge vores relation.”

For Thy-Mors Energi er investeringen i Vindpark Blæsbjerg et skridt i en helt ny retning, da koncernen ikke tidligere har haft ejerandele i vedvarende energiformer.

”Fremtiden er grøn, og som andelsselskab ser vi det som vores opgave at indfri de nationale energipolitiske ambitioner lokalt. For os er investeringer i for eksempel vindmøller en naturlig hjørnesten i den proces. På sigt kommer vi til at lave yderligere investeringer i vedvarende energi, og da samarbejdet med Eurowind Energy A/S har været meget positivt, håber vi, at vi får mulighed for at udvide samarbejdet”, forklarer Lars Peter Christiansen, adm. direktør i Thy-Mors Energi.

Om Eurowind Energy A/S

Eurowind Energy A/S er en dansk privatejet virksomhed, der gennem årene har udviklet sig til at være en ledende udvikler og operatør af solcelle- og vindmølleprojekter. Koncernens hovedaktiviteter udgør udvikling af vindmølle- og solcelleparker og den efterfølgende driftsledelse af aktiverne.

Eurowind Energy A/S varetager den økonomiske og tekniske administration af 934 MW, hvoraf 404 MW er i egen portefølje.

Om Thy-Mors Energi

Thy-Mors Energi er et forbrugerejet selskab med ca. 44.000 andelshavere i Thy og på Mors.

Koncernen sikrer lokalområdet en sikker og stabil elforsyning, og inden udgangen af 2020 vil alle andelshavere modtage tilbuddet om gratis tilslutning til fibernettet, som Thy-Mors Energi er i fuld gang med at etablere i Thy og på Mors.

ANDRE NYHEDER

Thy-Mors Energi køber sig ind i True Energy sam ...

20/02/2020

True Energy får tilført ny kapital og får samtidig direkte adgang til viden om elnettet.

Thy-Mors Energi Certificeret efter den internat ...

19/08/2020

Opruster til Cyberkrig

Kundeservice lukker pga. Coronavirus

12/03/2020

På baggrund af regeringens udmelding om Coronavirusset, finder vi det nødvendigt at lukke midlertidigt ned for al personlig betjening – både i Nykøbing og Thisted.