Nyheder

Thy-Mors Energi leverer tilfredsstillende resultat i 2016

24. maj 2017

Årets resultat for 2016 viser et koncernoverskud på i alt 17,6 mio. kr. i Thy Mors Energi, og egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2016 godt 1,3 mia. kr.

Thy-Mors Energi koncernen er derfor fortsat et solidt foretagende med stor økonomisk styrke, hvilket glæder bestyrelsen:

- Bestyrelsen i Thy-Mors Energi har vedtaget, at Thy-Mors Energi skal arbejde for at fastholde sin selvstændighed, og med et solidt økonomisk fundament er vi godt rustet til at fastholde vores position som el- og fiberselskab i markedet, og samtidig er vi i stand til at gøre en lokal forskel i at forbedre rammevilkårene for både bosætning og erhverv i lokalområdet, fortæller bestyrelsesformanden. 

Koncernen har i 2016 foretaget store investeringer i el- og fibernettet. Med især en investering på næsten 43 mio. kr. i elnettet og knap 77 mio. kr. i fibernettet, udgjorde de samlede investeringer i alt ca. 122,6 mio. kr. 

I elnettet har Thy-Mors Energi investeret i bl.a. kabellægningen af områdets sidste 10 kV luftledninger – et mangeårigt projekt, der blev afsluttet og fejret ved et arrangement på museet Skarregaard tilbage i september måned. Kabellægningen sikrer alle andelshavere en højere og langt mere stabil elforsyning, og i 2016 havde alle andelshavere således i gennemsnit strøm i stikkontakterne i 99,998% af årets timer.

2016 blev også året, hvor Thy-Mors Energi rullede fibernet ud forbi mere end 5.400 husstande, og mere end 2.200 andelshavere valgte at blive tilsluttet fibernettet, hvilket i følge Søren Bertelsen er tilfredsstillende:  
 
- Efterspørgslen på fibernet er stigende, og faktisk er udrulningen af fibernet et meget godt og ret præcist eksempel på, hvordan Thy-Mors Energi netop er med til at forbedre de rammevilkår, der gør det attraktivt at bosætte sig og drive virksomhed her i lokalområdet, fortæller bestyrelsesformanden, og fortsætter:   

- Som lokalt el- og fiberselskab har vi et medansvar for at løfte det lokalområde, vi er en del af, og det lokale engagement er også nøglen til koncernens fortsatte selvstændighed. Vores andelshavere skal betragte os som et værdifuldt lokalt selskab, så de til enhver tid vil foretrække os frem for konkurrerende selskaber.    

Yderligere investeringer i 2017
I dag har mere end 60% af Thy-Mors Energis andelshavere mulighed for at få fibernet, og koncernen fast-holder målet og arbejder støt frem imod, at alle andelshavere i Thy, på Mors og Thyholm skal have tilbudt en fiberforbindelse inden udgangen af 2020. Derfor er der også planlagt et fortsat højt investeringsniveau i de kommende år.

 

Tilbage

Du får medindflydelse

Du er automatisk medejer af Thy-Mors Energi, hvis du bor i Thy, på Mors eller Thyholm, og derfor har du også medindflydelse på vores fælles el- og fiberselskab.

Læs om dit medejerskab