Privatlivspolitik

Thy-Mors Energi lægger stor vægt på at beskytte dit privatliv. Denne privatlivspolitik forklarer og præciserer, hvornår vi har brug for personoplysninger om dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvad vi gør for at beskytte oplysningerne i henhold til EU's persondataforordning og databeskyttelsesloven. Denne politik dækker alle situationer hvor Thy-Mors Energi (herefter "vi", "os" og "vores") behandler personoplysninger om kunder og besøgende på www.thymors.dk. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du, at dine personlige oplysninger behandles i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Hvem er vi?

Thy-Mors Energi A.M.B.A. driver sin net-, el- og fibervirksomhed, samt andre kommercielle aktiviteter gennem Thy-Mors Energi Holding A/S og hertil hørende datterselskaber. Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger: 

Thy-Mors Energi Holding A/S
Elsøvej 107, 7900 Nykøbing Mors
CVR-nummer 25 49 30 44
Tlf.nr. 96 70 22 00
E-mail: post@thymors.dk
Web: www.thymors.dk

Sådan kontakter du os

Har du spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik eller vores behandling af personoplysninger, eller ønsker du at kontakte os vedrørende dine personlige oplysninger, bedes du kontakte vores gdpr-ansvarlige via linket.   

Hvad er personoplysninger?

En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person, også selvom personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre oplysninger. Det kan for eksempel være personnumre, registreringsnumre, et billede, et fingeraftryk, en stemme, lægejournaler eller biologisk materiale, når det i praksis er muligt at identificere en person ud fra oplysningerne eller i kombination med andre. 

Der gælder forskellige betingelser og procedurer for behandling af personoplysninger afhængig af oplysningernes følsomhed. I Databeskyttelsesforordningen opdeles personoplysninger i tre typer: 

 • Almindelige oplysninger
 • Følsomme oplysninger
 • Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser 

Du kan læse mere om, hvilke regler der gælder for behandling af personoplysninger, og hvordan de kategoriseres på datatilsynets hjemmeside.

Hvornår og hvorfor indsamler vi personoplysninger om dig?

Herunder vil vi beskrive, i hvilke situationer vi behandler personoplysninger om dig, hvorfor det er nødvendigt for os at indsamle oplysningerne, og hvordan behandlingen hænger sammen med EU’s persondataforordning og Databeskyttelsesloven.

 1. Hvis du er elkunde, er elleverandøren dataansvarlig for en række oplysninger om dig i forhold til kundeforholdet og elforbrug. Hvis du er tidligere kunde hos Thy-Mors Energi Elsalg kan du læse om hvordan dine personoplysninger behandles på www.go-energi.dk. Er du kunde hos et andet elselskab, kan du læse om behandling af dine oplysninger på selskabets hjemmeside.
   
 2. Hvis der er tale om levering af en ydelse bevilget af en myndighed, hvor købet nødvendiggør behandling af helbredsoplysninger, er behandlingsgrundlaget dit retskrav på at få produktet eller ydelsen leveret, jf. artikel 9, stk. 2, f, i databeskyttelsesforordningen.
   
 3. Hvis du ønsker at modtage nyhedsbreve og markedsføring fra Thy-Mors Energi og giver et aktivt samtykke hertil, skal vi bruge dit navn og e-mailadresse, så vi kan sende nyhedsbreve mv. til dig. Er du kunde hos os, kan vi målrette den markedsføring, vi sender til dig, ved at anvende data om dit elforbrug og valg af produkter.

  I denne sammenhæng er vores indsamling og behandling af dine oplysninger baseret på dit aktive samtykke, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, a, jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk.1. Du vil til enhver tid kunne frabede dig at modtage sådan information for fremtiden ved at følge den fremgangsmåde, som er beskrevet i alle vores nyhedsbreve eller breve/mails med markedsføring. Du vil herefter ikke længere modtage den frabedte information fra os, og dine oplysninger vil blive slettet, med mindre dine oplysninger er nødvendige, for at vi kan opfylde en kundeaftale med dig, jf. punkt 1 ovenfor.
   
 4. Hvis du besøger www.thymors.dk indsamler vi oplysninger om, hvordan hjemmesiden bruges. Det er bl.a. oplysninger om din IP adresse og browserindstillinger, og hvordan dit operativsystem bruger siderne. Disse oplysninger behandles ud fra en legitim interesse jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, f, jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1 og bruges til at udvikle vores hjemmeside og dens indhold. 

  Cookies
  Vi bruger cookies til statistikker om trafik og kommunikation på webstedet. Cookies er små filer, som et websted eller en tjenesteudbyder sender til din computers harddisk via browseren (hvis du tillader det), så webstedet til at genkende din browser og hente og huske visse oplysninger. Cookies fortæller os, hvilke dele af vores hjemmeside der bliver besøgt, hjælper os med at måle og målrette vores reklame- og markedsaktiviteter samt søgeresultater via internetsøgemaskiner og give os oplysninger om vores brugere, så vi kan udvikle vores onlinetjenester.

  Hvis du har aktiveret cookies i din browser, kan dine cookieoplysninger bruges til at forbedre vores kommunikation med dig via e-mails, nyhedsbreve og så videre.

  Du kan også vælge at slukke for cookies i din browser og / eller slette lagrede cookies i din webbrowser. Bemærk, at blokering af cookies kan påvirke hjemmesidens funktionalitet.
   
 5. Hvis du bruger kontaktformularer på hjemmesiden, beder vi dig om de oplysninger der er nødvendige for at besvare din henvendelse. Oftest får vi brug for dit navn, din adresse, din e-mailadresse og dit telefonnummer, så vi kan kontakte dig, samt oplysninger om hvad din henvendelse drejer sig om. Henvender du dig eksempelvis om dit strømforbrug eller din elregning, får vi også brug for at kende dit installationsnummer. Proceduren følger Persondataforordningens artikel. 6, stk. 1, f, samt Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1. 

  Vi laver en konkret vurdering på, hvorvidt henvendelsen kan slettes, når den er besvaret og færdigbehandlet. Er du kunde hos os, kan vi gemme din henvendelse i vores system, og den vil blive slettet 3 år efter kundeforholdets ophør.

  Er du ikke kunde hos os, slettes din henvendelse altid, når den er besvaret og færdigbehandlet.
   
 6. Hvis du søger job hos Thy-Mors Energi, giver du os i den forbindelse en række personoplysninger, herunder navn, adresse og erhvervserfaring, som er nødvendige for at vi kan behandle din jobansøgning. Vi behandler kun ansøgninger der kommer ind via vores rekrutteringsløsning på thymors.dk, hvor du giver samtykke til, at vi behandler oplysningerne om dig. Netop dit samtykke er baggrunden for, at vi kan behandle dine oplysninger i forbindelse med din, jobansøgning jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, a) og artikel 9, stk. 2, a), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1, § 7 stk. 1 samt § 11 stk. 2, nr. 2. Din ansøgning slettes efter 6 måneder, med mindre du giver samtykke til opbevaring i længere tid.  
   
 7. Hvis du deltager i vores konkurrencer, beder vi dig om dit navn, e-mailadresse, telefonnummer og adresse, som er nødvendig for at kunne give dig besked, hvis du vinder og sende præmien til dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, f, jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1. Oplysningerne slettes, når konkurrencen er afsluttet, med mindre du samtidig har afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve og markedsføring fra os, hvorefter dine oplysninger slettes, når du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve mv., jf. ovenfor.
 8. Hvis du har ansøgt om sponsorat hos Thy-Mors Energi behandler vi de oplysninger om dig, som bliver oplyst i forbindelse med ansøgningsproceduren. Hvis du har ansøgt på vegne af en forening eller institution, er der tale om kontaktoplysninger på dig som kontaktperson til foreningen, herunder navn, mailadresse og telefonnummer. Hvis du modtager et sponsorat som enkeltperson, har vi brug for både dit navn, adresse, cpr. nummer og bankoplysninger i forbindelse med administration af aftalen. Derudover behandler vi også e-mail og telefonoplysninger. Disse oplysninger behandles i overensstemmelse med Persondataforordningens artikel 6 stk. 1 b. 

  Som en del af sponsorsamarbejdet anmoder vi også om billed- og videomateriale som dokumentation for, at midlerne anvendes til det formål, de er givet til. Samtidig bruger vi billed- og videomaterialet til at vise omverdenen, hvordan vi støtter lokalt. Thy-Mors Energi ser klubben/foreningen som dataansvarlig i forhold til at sikre, at der foreligger underskrevne samtykkeerklæringer på det billed- og videomateriale, der leveres til Thy-Mors Energi som en del af sponsorsamarbejdet. Behandlingen af billed- og videomateriale sker i henhold til artikel 6 stk. 1, a, i EU's persondataforordning og § 6 stk. 1 i databeskyttelsesloven.

  I forhold til personsponsorater indhenter Thy-Mors Energi ansvarlig for at indhente samtykker til at anvende billed- og videomateriale. 

  Thy-Mors Energi kan anvende billed- og videomateriale der er indhentet på baggrund af samtykke resten af det år det er indsamlet i, samt indtil udgangen af det følgende år. Eksempelvis kan materiale der er indhentet i marts 2018 anvendes indtil udgangen af december 2019.

  Vi opbevarer oplysningerne om sponsormodtagere så længe sponsorsamarbejdet løber. Får du afslag på din ansøgning, sletter vi dine oplysninger umiddelbart efter behandlingen af ansøgningerne.

   

Dine personlige rettigheder

Som borger har du en række rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. Herunder beskriver vi kort, hvilke rettigheder du er sikret som følge af EU’s Persondataforordning og Databeskyttelsesloven. Du har ret til at: 

 • Få at vide hvilke oplysninger vi har om dig:
  Du har ret til at anmode om en rapport, der viser, hvilke personlige oplysninger vi har om dig. Rapporten kan laves gratis en gang om året. 
 • Ret til dataportabilitet:
  Under visse omstændigheder har du ret til at anmode om, at vores oplysninger om dig overføres til en anden dataansvarlig.
 • Få rettet forkerte oplysninger om dig:
  Du har også ret til at anmode om, at forkerte oplysninger om dig skal rettes. 
 • Få slettet dine personlige oplysninger:
  Du har mulighed for at få slettet de personlige oplysninger, vi har om dig. Det kan dog forhindre os i fortsat at levere strøm til dig, hvis du er kunde hos os.
 • Få begrænset behandlingen af dine oplysninger:
  Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt.
 • Trække dit samtykke tilbage:
  Du har ret til at inddrage dit samtykke til behandling af personoplysninger og forbyde brugen af dine personlige oplysninger til direkte markedsføring.
 • Klage over behandling af personoplysninger:
  ​Du kan klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personlige oplysninger. Datatilsynet kan kontaktes ved at følge dette link.  

Vil du have yderligere oplysninger herom, eller vil du gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte vores gdpr-ansvarlige via dette link eller på telefon 96 70 22 00.

Videregivelse af personoplysninger

Vi kan videregive dine personlige oplysninger til alle virksomheder i vores koncern (dvs. vores holdingselskab og alle dets datterselskaber), såfremt det er nødvendigt i forbindelse med det formål, oplysningerne blev indsamlet til.

Vi sælger ikke eller handler med dine personlige oplysninger. 

Databehandleraftaler
Vi udveksler dog personoplysninger med en række samarbejdspartnere, som vi har tillid til og har indgået databehandleraftaler med, når dette eksempelvis er nødvendigt for at overholde vores aftale med dig. Vores samarbejdspartnere hjælper os med at drive vores hjemmeside og andre dele af vores forretning, levere de produkter du bestiller eller har kontrakt på, eller med at yde en service overfor dig. 

Eksempelvis har vi aftaler med tredjeparts tjenesteudbydere, som hjælper os med at få et bedre overblik over besøgende på hjemmesiden. Disse tjenesteudbydere må ikke bruge de oplysninger, de indsamler på vores vegne, til andet end at hjælpe os med at drive og forbedre vores forretning.

De databehandleraftaler vi har indgået, sikrer at Thy Mors Energi også er ansvarlig for behandlingen af dine data, når de videregives til en samarbejdspartner.

Overholde lovkrav
Vi kan også videregive dine personlige oplysninger, når vi finder det nødvendigt for at overholde lovkrav, vedligeholde hjemmesidens politik eller beskytte vores eller andres rettigheder, ejendom, eller sikkerhed. Oplysninger indsamlet om besøgende på thymors.dk og som ikke kan henføres til en fysisk person kan dog gives til tredjepart til markedsføring, reklame eller anden brug.

Samarbejde om forskning og udvikling
Thy-Mors Energi samarbejder med forskningsinstitutioner og andre eksterne parter, for at udvikle et fremtidssikret elnet, og sikre optimal drift og en fortsat stabil leverance af strøm til vores kunder. I denne sammenhæng anvendes bl.a. data om strømforbrug på lokalt niveau i vores område. Her arbejder Thy-Mors Energi altid for at sikre, at persondata kun anvendes i overensstemmelse med persondataforordningen, og vi har et særligt fokus på dataminimering og sikkerhed. For at sikre dette, indgår vi skriftlige aftaler der bl.a. definerer formål, ansvar og roller i samarbejdet. Videregivelsen af persondata til forskning og udvikling sker med henvisning til artikel 6 stk. 1 e og artikel 89 i persondataforordningen.

Hvis dine personoplysninger videregives til andre modtagere end angivet i denne privatlivspolitik, giver vi dig udtrykkeligt besked herom, på det tidspunkt hvor oplysningerne indsamles, og du giver dit samtykke til det. 

Overførsel til tredjeland

Thy-Mors Energi overfører ikke de personoplysninger, du giver os til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) uden udtrykkelig at informere dig om denne overførsel.

Ændringer i denne privatlivspolitik

Thy-Mors Energi forbeholder sig ret til at opdatere eller ændre denne politik til enhver tid, og du bør regelmæssigt besøge denne side for at få den nyeste version.

Sidst opdateret: 24-10-2018