Vilkår for dit besøg ved Thy-Mors Energi

Kære gæst,

Når du ankommer som besøgende hos Thy-Mors Energi, beder vi dig om at registrere dit navn, mobilnummer og e-mailadresse, samt hvilket firma du er ansat i. Derudover registrerer vi, hvornår du ankommer hos Thy-Mors Energi, og hvornår du går ud af døren igen. 

Formål, behandling og retsgrundlag 

Vi indsamler oplysningerne for at sikre vores informationssikkerhed. Retsgrundlaget er derfor persondataforordningens artikel 6 stk. 1 f, om behandling af persondata for at forfølge en legitim interesse. Vores behandling af oplysningerne og dine rettigheder er beskrevet i punkterne herunder.

  • Vi deler ikke oplysningerne med andre dataansvarlige, kun betroede databehandlere som vi har indgået databehandleraftaler med.
  • Dataene overføres ikke til et tredjeland eller en international organisation.
  • Oplysningerne gemmes i 30 dage efter dit besøg, hvorefter de slettes.
  • Du har ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende dine personoplysninger eller til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet.
  • Du har desuden ret til at klage til datatilsynet, som du kan kontakte via www.datatilsynet.dk 
  • Det er et krav fra Thy-Mors Energis side, at du udfylder oplysningerne, da det er et sikkerhedstiltag, vi har implementeret i forhold til vores IT- og informationssikkerhed. Undlader du at registrere din ankomst, kan du ikke få adgang til vores bygninger.

Vil du vide mere om, hvordan Thy-Mors Energi behandler persondata om samarbejdspartnere og interessenter, kan du læse nærmere i vores privatlivspolitik for samarbejdspartnere.

Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger

Thy-Mors Energi Administration A/S
Elsøvej 107, 7900 Nykøbing Mors
CVR-nummer 26 31 41 19
Tlf. 96 70 22 00
gdpr@thymors.dk 
www.thymors.dk