Danmark er dybt afhængig af sektorkobling og innovative løsninger for at indfri de nationalpolitiske målsætninger inden for grøn omstilling. Kommende generationer har derfor en vigtig rolle at spille - nutidens unge er den innovationskraft, vi er afhængige af for at kunne skabe grøn vækst i fremtiden.

Men … energi er en svær størrelse at forstå, og den igangværende grønne omstilling levner derfor rum for oplysning, formidling og læring. Vi tilbyder derfor gratis skoleundervisning til alle 5. klasser i Thy og på Mors som en del af koncernens strategiske indsats inden for grøn omstilling.

KANDIDATER I VALGKREDSE

VALGKREDS 1: NORDTHY

 

Valgmødet finder sted den 8. februar 2023.

(G) = Genopstiller

Bendt Bruun (G)
Skippergade 16
7742 Vesløs

Egon Bøjer (G)
Spurveskjul 1
7700 Thisted

Ole Dalgaard (G)
Kastet 13 F
7700 Thisted

Ane Liebing Grøngaard
Thorstedvej 109
7700 Thisted

Per Øer Gøttrup (G)
Kirkegårdsvej 7
7700 Thisted

Jens Nystrup Hammer (G)
Ribesvej 29
7700 Thisted

Else-Marie Holmenes
Skovstedvej 26,
7700 Thisted

Stine Ørskov Hougaard
Birkevej 34
7700 Thisted

Erland Jensen (G)
Troldborgvej 17
7700 Thisted

Jørgen Jensen (G)
Skolevænget 26
7700 Thisted

Jan B. Jørgensen (G)
Teglbakken 7
7700 Thisted

Nis Jørgensen (G)
Solbakkevej 45
7700 Thisted

Jonas Fyllgraf Kristiansen
Hindingvej 34
Nors
7700 Thisted

Mads Langkjær
Kjelstrupvej 3
7700 Thisted

Ro Mærkedahl Larsen
Stadionvej 10
7700 Thisted

Anders Mikkelsen
Johnsens Alle 45
7700 Thisted

Henrik H. Munk (G) 
Døjholtvej 5
Nors
7700 Thisted

Ole Harkjær Møller (G)
Norsvej 71
7700 Thisted

Peter Mørk
Hyldevej 8
7700 Thisted

Ulf Ørsøe Nyborg (G)
Kragholmvej 10
7742 Vesløs

Erik Odgaard (G)
Hammersvej 5
7700 Thisted

Karl Odgaard (G)
Tjørnevej 2
7700 Thisted

Jens F. Overgaard (G)
Hillerslevvej 26
7700 Thisted

Jens Møller Poulsen
Solbakkevej 59
7700 Thisted

Peter Poulsen (G)
Spurveskjul 9
7700 Thisted

Bent Ringgaard
Anemonevænget 2a
7730 Hanstholm

Jørgen Skaarup (G)
Dragsbækvej 23 C
7700 Thisted

Leif Søgaard (G)
Sennelsvej 84 A
7700 Thisted

Jakob Tange (G)
Kjelstrupvej 11
7700 Thisted

Lise Tange (G)
Winthersmøllevej 21
7700 Thisted

Evald Thomsen (G)
Langvadvej 67
7741 Frøstrup

Christian Thonsgaard (G)
Kærleddet 3
7700 Thisted

Helmar R. Thonsgård (G)
Buskkærvej 1
7700 Thisted

Lars Westergaard
Hanstholmvej 59
7700 Thisted

VALGKREDS 2: MORS

 

Valgmødet finder sted den 9. februar 2023.

(G) = Genopstiller

Kim Hyldig Andersen
Salgerhøjvej 8
7900 Nykøbing Mors

Jens Borg (G)
Frueled 21
7900 Nykøbing Mors

Jørgen Bruun Christensen (G)
Svalevej 44
7900 Nykøbing Mors

Heine Christiansen (G)
Grydhøjvej 23
Gullerup
7950 Erslev

Niels Jørgen Clausen (G)
Gammelvold 8
7980 Vils

Svend Clausen (G)
Soltoften 2
7900 Nykøbing Mors

Søren Paaske Dahlgaard
Vestervangen 8
7900 Nykøbing Mors

Tonny Jakobsgaard (G)
Havbovej 5
7900 Nykøbing Mors

Jens Peter Jensen (G)
Gammel Vodstrupvej 11
7900 Nykøbing Mors

Laurids K. Jepsen (G)
Havbovej 3
7900 Nykøbing Mors

Martin Jørgensen (G)
Tordenhøjsvej 12
7950 Erslev

Niels-Bertel Klausen (G)
Fjallerslevvej 11
7900 Nykøbing Mors

Knud Kobæk (G)
Skræppedalsvej 10
Sallingsund
7900 Nykøbing Mors

Helle Korsgaard
Tjørnevej 15
7900 Nykøbing Mors

Knud H. Kortbæk (G)
I. C. Hindingsvej 4
7900 Nykøbing Mors

Jørgen Kudsk (G)
Sensommervej 23
7960 Karby

Karl S. Kudsk (G)
Faaruplund 10
7900 Nykøbing Mors

Søren Lyndrup (G)
Asselsvej 127
7990 Øster Assels

Søren Markussen (G)
Kærvej 57
7900 Nykøbing Mors

Thorkild Møller
Molervej 7
7950 Erslev

Søren Falk Nielsen (G)
Øksendal 11
Frøslev
7900 Nykøbing Mors

Niels Jørgen Nielsen (G)
Bygvænget 3
7900 Nykøbing Mors

Tage Odgaard Nielsen (G)
Hammervej 48
7900 Nykøbing Mors

Simon Søegaard Nielsen
Vestervangen 18
7900 Nykøbing Mors

Arne Østergaard Nielsen (G)
Lundkjærvej 6
7900 Nykøbing Mors

Allan Pedersen
Gyring Nielsensvej 5
7900 Nykøbing Mors

Jacob Falk Riis
Bryggergade 11
7900 Nykøbing Mors

Leif Sørensen (G)
Kongehøjvej 65
Ørding
7990 Øster Assels

Jacob Thomsen (G)
Jasminvej 32
7900 Nykøbing Mors

Bjarne Østergaard (G)
Kirkebakken 3
7980 Vils

Kim Østergaard
Blåbærvej 15
7900 Nykøbing Mors

VALGKREDS 3: SYDTHY

 

Valgt til repræsentantskabet er:

(G) = Genopstillet

Mogens Bak 
Møgelvej 120
7752 Snedsted

Leo Bjørnskov (G)
Kobberøgaardsvej 6
Kobberø
7760 Hurup Thy

Thorleif Carlslund-Madsen (G)
Enebærvej 4 A
Agger
7770 Vestervig

Finn Christensen (G)
Strangesensvej 8
7770 Vestervig

Tage Espersen (G)
Marianes Vej 3
7752 Snedsted

Kjeld Graversgård (G)
Kongevejen 1
Jegindø
7790 Thyholm

Jesper Grud (G)
Sindrupvej 25
7760 Hurup Thy

Kenneth Helligsø (G)
Jegindøvej 9
7790 Thyholm

Jan Holm (G)
Smed Søes Vej 1
7700 Thisted

Tommy Holm (G)
Hellerødvej 1
Egebjerg
7790 Thyholm

Robert Hove (G)
Ullerupvej 2
7760 Hurup Thy

Finn Hvidbjerg (G)
Oddesundvej 137
Harring
7752 Snedsted

Gert Ole Højen (G)
Dalvej 9
Kobberø
7760 Hurup Thy

Finn Jeppesen (G)
Møllevænget 23
7760 Hurup Thy

Børge Lyhne (G)
Meldbjergvej 5
Stagstrup
7752 Snedsted

Carl Georg Lyngs (G)
Mærkedalsvej 7
Torp
7790 Thyholm

Ole Madsen (G)
Sejlhøjvej 20
V. Vandet
7700 Thisted

Jesper Bjørn Mølgård
Sdr Ringvej 2
7790 Thyholm

Michael Mörk (G)
Fiskervej 50B
Vorupør
7700 Thisted

Steffen Oddershede (G)
Klitmøllervej 66
Ø. Vandet
7700 Thisted

Per Rask (G)
Thorstedvej 139
7700 Thisted

Bjarne Riis (G)
Lyngskirkevej 4
Lyngs
7790 Thyholm

Claus Rysgaard (G)
Korshøjvej 5
Skjoldborg
7700 Thisted

Aksel Schjødt (G)
Styvelvej 3
Styvel
7790 Thyholm

Konrad Sejersbøl (G)
Ydbyvej 38
7760 Hurup Thy

Jesper Abel Skovsted (G)
Skolegade 38
7755 Bedsted Thy

Henrik G. Sørensen (G)
Møllegade 42
Lyngs
7790 Thyholm

Bo Thomsen (G)
Åbrovej 11
Hassing
7755 Bedsted Thy

Bjarne Vestergård (G)
Møllevænget 4
Lyngs
7790 Thyholm

Niels Ole Wensien (G)
Vestervigvej 100
7755 Bedsted Thy

Suppleanter:

1. Asger Knudsen (G)
Hvarregårdsvej 10
Ø. Vandet
7700 Thisted

2. Knud Erik Tøfting
Parkvej 51
Vildsund
7700 Thisted

3. Bjarke Højer Thomsen
Gravenhøjvej 19
7760 Hurup Thy

FAQ

 

Hvem er andelshaver?

Hvis du er tilsluttet Thy-Mors Energis elforsyningsnet og dermed tilknyttet til en forbrugsadresse i Thy eller på Mors, er du andelshaver i Thy-Mors Energi. Som andelshaver kan du stille op som kandidat og afgive din stemme i forbindelse med repræsentantskabsvalget i Thy-Mors Energi A.M.B.A.

Kan jeg stille op i flere valgkredse?

Nej, du kan som andelshaver kun stille op i én valgkreds – også selvom du er tilknyttet flere forbrugsadresser i Thy eller på Mors. Find din valgkreds her.

Hvilken valgkreds tilhører jeg?

Du tilhører en valgkreds, hvis du er tilsluttet Thy-Mors Energis elforsyningsnet og dermed er tilknyttet en forbrugsadresse i Thy eller på Mors. Find din valgkreds her

Hvem kan jeg stemme på?

Du kan som andelshaver stemme på kandidaterne i den valgkreds, du selv tilhører. Find din valgkreds her her, og se listen med opstillede kandidater her

Hvornår afholdes valget?

Valget er opdelt i de tre valgkredse, og afholdes på forskellige dato for hver valgkreds.

Valgkreds 1: Nordthy, afholdes d. 8. februar 2023 kl. 19.00, Thy-Mors Energi på Løvevej, Thisted.

Valgkreds 2: Mors, afholdes d. 9. februar 2023 kl. 19.00, Nordic Food College, Mosegårdsvej 10, Nykøbing.

Valgkreds 3: Sydthy, afholdes d. 7. februar 2023 kl. 19.00, Thinghuskroen, Klostergade 41, Vestervig.

BRUG FOR MERE INFORMATION?

 

KONTAKT OS PÅ

repraesentantskab@thymors.dk

Tlf. 96 70 22 00

Få personlig betjening på Løvevej 5, Thisted:
Mandag - torsdag kl. 10-15
Fredag kl. 10-13

Klik på en valgkreds for at se repræsentantskabs­medlemmerne

En plads i vores repræsentantskab er for dig, der brænder for at gøre dit lokalsamfund til et endnu bedre sted at leve, bo og drive virksomhed. Som andelshaver har du mulighed for at søge indflydelse og sætte retning gennem repræsentantskabet.Alt afhængig af hvor du bor, kan du stille op i en af de tre valgkredse; Nordthy, Sydthy samt Mors. Repræsentantskabsmedlemmer vælges for en 4-årig periode, og som medlem kan du stille op til bestyrelsen. Der afholdes 2 årlige repræsentantskabsmøder. Næste repræsentantskabsvalg er i foråret 2023.


Ingen valgkreds valgt...