Vi er ejet af 44.000 andelshavere 

Som andelshaver kan du få medindflydelse på dit lokale el- og fiberselskab.

Hvis du bor i Thy, på Mors eller Thyholm og afregnes for et elforbrug, så er du automatisk andelshaver i Thy-Mors Energi A.M.B.A. Og som medejer har du medindflydelse på vores fælles el- og fiberselskab.

Din medindflydelse er sikret gennem valgene til repræsentantskabet i Thy-Mors Energi A.M.B.A. Du er nemlig med til at vælge repræsentantskabet, som er selskabets øverste myndighed. Valgene afholdes hvert 4. år, og her vælges i alt 90 repræsentanter fra de lokale valgkredse. 

Nordthy
Mors
Sydthy

Valgkreds 1
Valgkreds 2
Valgkreds 3
30 repræsentanter
30 repræsentanter
30 repræsentanter

 

Næste ordinære repræsentantskabsmøde i Thy-Mors Energi A.M.B.A.

Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde 

tirsdag den 28. maj 2019, kl. 17.00.


Andelshavere, der har forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal indsende dette/disse skriftligt, så forslaget(ne) er bestyrelsen i hænde senest den 30. april 2019, jf. vedtægternes § 8.4.

P.b.v.
Robert Hove
formand

 

Fuldmagt til at afgive stemme til valghandling 
på repræsentantskabsmødet, den 28. maj 2019

Repræsentantskabsmedlemmer der er forhindet i at møde op til mødet den 28. maj 2019, men ønsker at stemme, kan give fuldmagt til et andet repræsentantskabsmedlem. Hent fuldmagten her: 

Fuldmagt

Vil du vide mere om dit medejerskab?

Læs mere om din medindflydelse og repræsentantskabet i vedtægterne for Thy-Mors Energi A.M.B.A.

Se vores vedtægter