Vi er ejet af 44.000 andelshavere 

Som andelshaver kan du få medindflydelse på dit lokale el- og fiberselskab.

Hvis du bor i Thy, på Mors eller Thyholm og afregnes for et elforbrug, så er du automatisk andelshaver i Thy-Mors Energi A.M.B.A. Og som medejer har du medindflydelse på vores fælles el- og fiberselskab.

Din medindflydelse er sikret gennem valgene til repræsentantskabet i Thy-Mors Energi A.M.B.A. Du er nemlig med til at vælge repræsentantskabet, som er selskabets øverste myndighed. Valgene afholdes hvert 4. år, og her vælges i alt 90 repræsentanter fra de lokale valgkredse. 

Nordthy
Mors
Sydthy

Valgkreds 1
Valgkreds 2
Valgkreds 3
30 repræsentanter
30 repræsentanter
30 repræsentanter

 

Næste ordinære repræsentantskabsmøde i Thy-Mors Energi A.M.B.A.

Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde 

torsdag den 12. december 2019, kl. 17.00.


Andelshavere, der har forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal indsende dette/disse skriftligt, så forslaget(ne) er bestyrelsen i hænde senest den 14. november 2019, jf. vedtægternes § 8.4.

P.b.v.
Robert Hove
formand


Forslag som ønskes behandlet

Andelshavere, der har forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, kan indsende forslagene via denne formular senest den 14. november 2019.

Vil du vide mere om dit medejerskab?

Læs mere om din medindflydelse og repræsentantskabet i vedtægterne for Thy-Mors Energi A.M.B.A.

Se vores vedtægter