TURN-KEY

 

Vi gør det trygt og sikkert for dig som anlægsejer at foretage nettilslutning. Al elektronisk infrastruktur varetages af os, og vi ønsker at gå med i et projekt fra start til slut, så idriftsættelsen af anlægget sker så ukompliceret som muligt.

Procurement

Indkøb og forhandling med leverandører

INSTALLATION

Tilslutning af VE-anlæg

DOCUMENTATION

Dokumentation af det udførte arbejde

NETTILSLUTNING
AF VE-ANLÆG

 

Det er vores mål at blive den foretrukne samarbejdspartner inden for nettilslutning af VE-anlæg. 

Vores baggrund i elforsyning betyder, at vi kender sagsbehandlingen, når anlæg skal tilsluttes det offentlige forsyningsnet. Vi kan således bistå med kontakt til netselskaber - vi forstår nemlig de lidt kringlede regler, der kan være på dette område.

Vores teknikere er specialiserede, og de er altid opdateret både fagligt og sikkerhedsmæssigt. Når anlæg sættes i drift, tilbyder vi driftsledelse i henhold til Sikkerhedsstyrelsens bestemmelser.

 

VI HAR KOMPETENCER

TIL AT VARETAGE:

 

Dialog med netselskaber

Dialog med lodsejere

Forhandling med leverandører

Dimensionering

Projektstyring

Koordinering af alle leverancer
vedr. interne net

Tilslutning

Projektopfølgning

Kvalitetstests

Dokumentation

VIND, SOL, BØLGER OG BIOGAS

 

I Thy-Mors Energi Service er vi eksperter inden for nettilslutning af vedvarende energi. Vi har mange års erfaring inden for etablering af el- og fibernet, hvilket gør os til en kompetent samarbejdspartner med viden omkring MW og HW-etablering, tilslutning og kobling.


VI HAR MERE END 35 ÅRS ERFARING MED TILSLUTNING AF VINDMØLLER TIL ELNETTET


CASE: THORUP SLETTEN

 

Med sine 18 vindmøller og en samlet effekt på 77 MW var Vindpark Thorup Sletten ved dens opførelse Danmarks største onshore vindmøllepark. Thy-Mors Energi Service varetog den samlede leverance på opbygning af 60/20 transformatoropbygning og nettilslutning af samtlige vindmøller. Projektering, dimensionering og etablering af parkens interne net var også en del af opgaven.

”Med Thy-Mors Energi ved roret skal vi kun forholde os til én underleverandør”, forklarer Eurowind’s direktør Jens Rasmussen.