Elprisen er en sammensat størrelse

Prisen for el udgør som hovedregel mindre end 20% af slutbeløbet på elregningen. De øvrige godt 80% er blandt andet afgifter til staten, faste betalinger til drift af elnettet og betaling af miljø-el til lovbestemt, fast pris (PSO).

Sådan er elregningen sammensat

Klik på posterne og få en forklaring på elementerne på elregningen:

1. Spotmåned
Dækker over din betaling for el i perioden.
Du modtager 4 kvartalsvise aconto regninger, som er beregnet ud fra det forventede årsforbrug for din bolig – samt en opgørelse én gang årligt efter dit faktiske elforbrug.

Rss feed from server not available or rss format not supported

2. Abonnement
Dækker over abonnementet for din elaftale med Thy-Mors Energi Elsalg A/S i den angivne periode.

Rss feed from server not available or rss format not supported

3. Transportbetaling
Punkterne (net tarif, transmissions netafgift og systemtarif) der handler om transportbetaling – også kaldet tarif – dækker over de udgifter, der er forbundet med at drive og vedligeholde elnettet og transportere el ud til din husstand.
Transportudgifterne opkræver vi på vegne af dit elnetselskab og Energinet.dk. Energinet.dk, er ejet af staten, og skal løse en række opgaver på samfundets vegne. Deres aktiviteter betales af alle forbrugere via elregningen.

Rss feed from server not available or rss format not supported

4. PSO-tarif
PSO-tarif, også kaldet Offentlige forpligtelser, er en statslig afgift, som blandt andet dækker tilskud til vedvarende energi, forskning i miljøvenlig elproduktion samt sikring af forsyningssikkerheden. Det er en afgift, alle skal betale.

Rss feed from server not available or rss format not supported

5. Balance faktisk forbrug
Balance på faktisk forbrug er en andel af Energinet.dk’s omkostninger. Dette er en form for afgift alle skal betale.

Rss feed from server not available or rss format not supported

6. Elafgift
På din regning finder du elafgift. Elafgiften opkræves på vegne af den danske stat pr. forbrugt kWh. Det er en afgift, som alle skal betale.

Rss feed from server not available or rss format not supported

7. Net Abonnement
Dækker over abonnementet til dit elnetselskab, og opkræves på vegne af dem.

Rss feed from server not available or rss format not supported

8. Moms
Moms betaler du af den frie markedsel og af de lovregulerede ydelser. Moms udgør 25%.

Rss feed from server not available or rss format not supported

Brug for mere viden om elprisen?

Er du fortsat forvirret over elprisen? Vi er her for at hjælpe dig, så du er altid velkommen til at kontakte os for svar. Ring til os på tlf. 72 19 89 00 eller lad os kontakte dig.

Bliv ringet op

Når du handler lokalt, støtter du lokalt

Som kunde hos Thy-Mors Energi er du med til at støtte lokale initiativer.

Læs om vores lokale engagement