Danmark er dybt afhængig af sektorkobling og innovative løsninger for at indfri de nationalpolitiske målsætninger inden for grøn omstilling. Kommende generationer har derfor en vigtig rolle at spille - nutidens unge er den innovationskraft, vi er afhængige af for at kunne skabe grøn vækst i fremtiden.

Men … energi er en svær størrelse at forstå, og den igangværende grønne omstilling levner derfor rum for oplysning, formidling og læring. Vi tilbyder derfor gratis skoleundervisning til alle 5. klasser i Thy og på Mors som en del af koncernens strategiske indsats inden for grøn omstilling.

GRØN ENERGIPRODUKTION ER VEJEN TIL LOKAL VÆKST

 

 

Infrastruktur skal skabe lokal værdi

 

Den lokale el- og fiberinfrastruktur skal skabe værdi for borgere, erhvervslivet og kommunerne, og det samme gælder grøn infrastruktur. Det er vores holdning.

I Thy-Mors Energi vil vi derfor investere i lokal vedvarende energiproduktion, så vi får lokalt ejerskab i grønne projekter lokalt. Kun på den måde kan vi  som andelsselskab nemlig sikre, at den grønne omstilling bliver et fundament for vækst og udvikling i Thy og på Mors.  

 

Vores rolle i grønne projekter

 

Vi ønsker et bredt ejerskab i grønne projekter. Som lokal projektudvikler er vi garant for, at borgere, virksomheder og lokal forsyningsselskaber får mulighed for at købe andele i den vedvarende energiproduktion, vi er med til at udvikle i Thy og på Mors.

 

Klik på boksene og læs mere

Vurdering

Lokalt ejerskab

Tilladelser

Fælles ejerskab

Projektledelse

Idriftsættelse

 

Vurdering

 

Vi modtager idéer og identificerer herefter behov og muligheder. På baggrund af forundersøgelserne vurderer vi, om et projekt er realisérbart.

 

Lokalt ejerskab

 

Hvis et projekt er realisérbart og skal gennemføres via et udviklingsselskab, på forespørgsel fra f.eks. lodsejere eller foreninger inden for vedvarende energi, bliver der skabt et lokalt ejerskab i projektet. Herefter går vi på vegne af udviklingsselskabet i gang med at søge om tilladelser.

 

Tilladelser

 

Hvis et projekt på vores eget initiativ kan realiseres, påbegynder vi straks arbejdet med at søge om tilladelser.

 

Fælles ejerskab

 

Når tilladelser er i hus, inviteres lokale borgere, erhverv og forsyning ind i projektet til et fælles ejerskab. Dette gælder både projekter, der realiseres af os alene samt projekter, der realiseres via et udviklingsselskab.

 

Projektledelse

 

Vi varetager projektledelsen frem mod opførelsen af et anlæg.

 

Idriftsættelse

 

Ved idriftsættelse indgår vi i ejerkredsen på lige vilkår med andre ejere.

Biogas Thy

– et udviklingsselskab på lokale hænder

 

 

Udviklingsselskabet Biogas Thy skal producere grøn gas fra den lokale biomasse og medvirke til at øge forsyningssikkerheden, skabe lokale arbejdspladser og nedbringe CO2-udledningen i Thy.

Udviklingsselskabet har 156 lokale ejere og har 98 leverandører fra det lokale landbrug i Thy, som årligt vil levere 610.000 gylle og dybstrøelse til biogasproduktionen. Biogas Thy vil projektmodne op til fire lokationer til produktion af Biogas, hvoraf det første anlæg forventes færdigetableret i Elsted i efteråret 2024. Lokale borgere, virksomheder mv. fra Thy får tilbudt ejerandele i de biogasanlæg, som Biogas Thy opfører. 

Det er det brede ejerskab, vi i Thy-Mors Energi ønsker at fremme, når vi investerer i vedvarende energiproduktion. Med et bredt ejerskab sikrer vi nemlig, at grønne projekter kommer flest mulige til gavn. 

Er du interesseret i et samarbejde eller blot nysgerrig på vores rolle som projektudvikler, så kontakt os på:

 energi@thymors.dk