Danmark er dybt afhængig af sektorkobling og innovative løsninger for at indfri de nationalpolitiske målsætninger inden for grøn omstilling. Kommende generationer har derfor en vigtig rolle at spille - nutidens unge er den innovationskraft, vi er afhængige af for at kunne skabe grøn vækst i fremtiden.

Men … energi er en svær størrelse at forstå, og den igangværende grønne omstilling levner derfor rum for oplysning, formidling og læring. Vi tilbyder derfor gratis skoleundervisning til alle 5. klasser i Thy og på Mors som en del af koncernens strategiske indsats inden for grøn omstilling.

Andelshavere, repræsentantskab, bestyrelse, ledelse og medarbejdere. Gennem Thy-Mors Energi er vi alle med til at udvikle Thy og Mors. 

THY-MORS ENERGI ER EJET AF DIG OG MIG

 

Vi står på skuldrene af 44.000 andelshavere i Thy og på Mors, og hver dag løfter vi i kraft af fællesskabet. Vi handler ud fra et solidaritets- og geninvesteringsprincip, som gennemsyrer aktiviteterne i Thy-Mors Energi, og derfor finder du ikke overskudsdeling hos os. Vi investerer i udviklende aktiviteter gennem koncernens underselskaber, så alle andelshavere får lige muligheder. Det synes vi er mest rimeligt.

Med afsæt i kerneområderne; infrastruktur, grøn omstilling og grøn energiproduktion  sikrer vi et lokalsamfund i udvikling.

LÆS MERE OM VORES AKTIVITETER

Klik på en valgkreds for at se repræsentantskabs­medlemmerne

En plads i vores repræsentantskab er for dig, der brænder for at gøre dit lokalsamfund til et endnu bedre sted at leve, bo og drive virksomhed. Som andelshaver har du mulighed for at søge indflydelse og sætte retning gennem repræsentantskabet.Alt afhængig af hvor du bor, kan du stille op i en af de tre valgkredse; Nordthy, Sydthy samt Mors. Repræsentantskabsmedlemmer vælges for en 4-årig periode, og som medlem kan du stille op til bestyrelsen. Der afholdes 2 årlige repræsentantskabsmøder. Næste repræsentantskabsvalg er i foråret 2023.


BESTYRELSESMEDLEMMER

THY-MORS ENERGI A.M.B.A.

 

Bestyrelsen består af 9 repræsentantskabsmedlemmer, som vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer.

THY-MORS ENERGI HOLDING A/S

 

6 ud af 9 bestyrelsesmedlemmer i Thy-Mors Energi A.M.B.A. er også en del af bestyrelsen i Thy-Mors Energi Holding. Herudover sidder 3 medarbejderrepræsentanter med i denne bestyrelse.

LEDELSE

 

Se ledelsen hos Thy-Mors Energi her

Klik her

ÅRSMAGASIN

 

Læs om vores aktiviteter i 2023

Årsmagasin

LÆS

ÅRSRAPPORT

 

Se årsrapport for alle koncernens selskaber her

Årsrapport

LÆS

VEDTÆGTER

 

Thy-Mors Energi A.M.B.A

Link

Thy-Mors Energi Holding A/S

Link

Thy-Mors Energi Fibernet A/S

Link

Netselskabet Elværk A/S

Link

Thy-Mors Energi Produktion A/S

Link

ENERGRID A/S

Link

VEDERLAG & KOMPETENCEPROFILER

 

Vederlagsoversigt (pdf)

pdf

Vederlagspolitik (pdf)

pdf

God selskabsledelse (pdf)

pdf

Kompetenceprofiler (pdf)

pdf