VEJEN TIL EN BÆREDYGTIG FREMTID

 

 

 

 

 

FREMTIDEN ER GRØN

 

I 2050 skal Danmark være uafhængig af fossile brændstoffer. Det er politisk bestemt. Vi kigger derfor ind i en grøn fremtid, hvor energien skal komme fra vedvarende energikilder som sol og vind. Vi ved også, at den grønne omstilling skal ske lokalt – i Thy og på Mors.

På denne egn blæser det altid lidt, og det er slet ikke uden grund, det Nationale Testcenter for Store Vindmøller er placeret netop her. Thy og Mors er nemlig placeret i Europas bedste vindbælte, og det gør området særligt attraktiv for placering af vindmøller. Men hvem bør høste gevinsten af den grønne energiproduktion her?

For os er svaret enkelt; det bør Thy og Mors. Og netop det er vores motivation for at fremme den grønne omstilling lokalt. Vi ønsker at investere i bæredygtige grønne løsninger, der bidrager til at indfri de nationalpolitiske ambitioner og samtidig bliver værdiskabende for det lokalsamfund, vi er en del af.


GRØN OMSTILLING BØR
UNDERSTØTTE LOKAL
VÆKST OG UDVIKLING

LOKALT ENERGISYSTEM I BALANCE

 

Øget elektrificering er nøglen til at fremme den grønne omstilling. I de kommende år vil vi derfor se en udvikling i antallet af elbiler, og det samme gør sig gældende for varmepumper. Med et støt stigende elforbrug, bliver behovet for grøn energiproduktion kun større.

I grafen til venstre har vi taget pulsen på den lokale udvikling i produktionen af vedvarende energi i forhold til områdets elforbrug. Grafen viser, at vi her i Thy og på Mors producerer mere grøn strøm end vores samlede elforbrug. Ved at udnytte en af vores stedbundne ressourcer – vestenvinden - er Thy og Mors med til at sikre den grønne omstilling. Det sker også uden for vores eget område, ved at vi eksporterer vedvarende elektricitet til resten af Danmark.

GRØN OMSTILLING LOKALT

 

Thisted og Morsø kommuner repræsenterer tilsammen ca. 11% af Danmarks samlede bestand af landvindmøller. Til trods for den relativt kraftige bestand af landvindmøller, udgør de kun ca. 5% af Danmarks samlede produktionskapacitet.

HANSTHOLM HAVN VIL VÆRE CO2-NEUTRAL

 

Hanstholm Havn og Thy-Mors Energi indgår nu et samarbejde, der skal føre til udviklingen af en bæredygtig og CO2-neutral havn i Hanstholm. Det er Hanstholm Havns arealer vest for havnen, som blandt andet omfatter et større areal ved Kystvejen, der skal lægge grund til projektet, og den ambitiøse plan skal på sigt føre til etableringen af en energisymbiose mellem havn og virksomhederne på havnen.

I samarbejdet med Hanstholm Havn udfordrer vi den klassiske måde at tænke balance i energisystemet på, når det handler om at bidrage til den grønne omstilling lokalt.

Ved at skabe de rette forudsætninger kan industrien selv være driver for at realisere den grønne omstilling. Projektet skal fremme interessen for at være grøn og samtidig demonstrere samarbejde industrier og sektorer imellem.