WHISTLEBLOWERORDNING

 

Med whistleblowerordningen får du mulighed for at lave en anonym indberetning, hvis du har en begrundet mistanke om, at Thy-Mors Energi handler i strid med lovgivningen eller koncernens interne regler.
Ordningen skal derfor betragtes som et supplement til den interne dialog, der i sidste ende kan hjælpe til at sikre koncernens integritet og troværdighed.

Enhver indberetning vil blive behandlet af Advokathuset Funch og Nielsen P/S.

ANONYMITET

 

En indberetning kan laves anonymt. Ønsker du at opnå anonymitet, kan du kopiere URL-adressen til whistleblowersystemet direkte over i en internetbrowser frem for at tilgå whistleblowersystemet via linket her på siden:

https://thymors.whistleblowernetwork.net

I whistleblowersystemet opfordres du til at angive dit navn, men dette er ikke et krav. Hvis du oplyser dit navn, skal du være opmærksom på, at dine personlige oplysninger vil blive benyttet i forbindelse med en evt. opklaring af den indberettede sag.