Danmark er dybt afhængig af sektorkobling og innovative løsninger for at indfri de nationalpolitiske målsætninger inden for grøn omstilling. Kommende generationer har derfor en vigtig rolle at spille - nutidens unge er den innovationskraft, vi er afhængige af for at kunne skabe grøn vækst i fremtiden.

Men … energi er en svær størrelse at forstå, og den igangværende grønne omstilling levner derfor rum for oplysning, formidling og læring. Vi tilbyder derfor gratis skoleundervisning til alle 5. klasser i Thy og på Mors som en del af koncernens strategiske indsats inden for grøn omstilling.

RUSTET TIL DEN DIGITALE FREMTID

 

Danmark er for lille til store forskelle. Ved at udvikle den teknologiske infrastruktur er vi er med til at opretholde balancen mellem land og by. 

FIBER TIL ALLE 

 

Alle i Thy og på Mors har adgang til lynhurtigt fibernet, og vi har hermed gjort det teknologisk attraktivt at bo og drive virksomhed lokalt … i kraft af fællesskabet.

Som lokal fiberkunde kan du vælge mellem en lang række udbydere af tv- og internettjenester. 

 

ALLE ANDELSHAVERE HAR ADGANG TIL EN DIGITAL INFRASTRUKTUR I ABSOLUT VERDENSKLASSE

BESTIL FIBER HOS:

DIGITALISERING AF ELNETTET

 

Vi arbejder hver dag for at opretholde en høj forsyningssikkerhed i Thy og på Mors, og i dag oplever vores andelshavere kun få strømafbrydelser. I 2050 skal Danmark være uafhængig af fossile brændsler, og den grønne omstilling er altså for alvor kommet på den nationalpolitiske agenda.

Elektrificering er et af nøgleordene i den grønne omstilling, og et øget elforbrug samt stigning i produktion fra vedvarende energikilder stiller krav til hele det danske elnet.

En digitalisering af elnettet i Thy og på Mors bliver derfor afgørende for, at vi kan opretholde forsyningssikkerheden på det høje niveau, vi kender i dag. Vejen til digitalisering sker gennem fjernaflæste målere – de er den vigtigste nøgle til indsigt og viden. Gennem brugen af data fra målerne kan vi blive klogere på elnettets tilstand, og det gør os i stand til at understøtte den grønne omstilling lokalt og samtidig opretholde en høj forsyningssikkerhed.

 

VI FORBEREDER
ELNETTET PÅ EN
GRØNNERE FREMTID

 

 

... i kraft af fællesskabet

ELVÆRK

 

Gennem Netselskabet Elværk A/S servicerer, vedligeholder og opdaterer vi ca. 4.500 km. kabel og 1800 transformerstationer i Thy og på Mors. Alt sammen for at sikre en stabil leverance af strøm til vores ca. 44.000 andelshavere. Vi vedligeholder og udbygger elnettet for at imødekomme behovet for energi - både nu og i fremtiden.

Se lokale strømafbrydelser, tilmeld dig SMS-service og læs vejledninger og bekendtgørelser på Elværk's hjemmeside.

Gå til ELVÆRK's hjemmeside

ENERGRID

 

Vi er specialiserede i nettilslutning af vedvarende energi. Gennem ENERGRID A/S projekterer, etablerer og servicerer vi anlæg - både i Danmark og i udlandet. Selskabet er en foretrukken samarbejdspartner i markedet og kan tilbyde turn-key løsninger inden for vind, sol, bølge og biogas.

Læs mere om ENERGRID

VI TILSLUTTER VEDVARENDE
ENERGI HVER ENESTE DAG