Tilslutning af biogasanlæg og kraftvarme

Vi har har som mål at blive den foretrukne el-entreprenør ved tilslutning af generatorer og elkedler ved biogasanlæg og kraftvarmeværker, og vi har allerede erfaring på området.

Vore anlægsteknikere er up to date med de udfordringer, der er forbundet med nettilslutning af generatorer og elkedler, og de er opdaterede såvel fagligt som sikkerhedsmæssigt til at arbejde på anlæggene.

Vores baggrund i elforsyning betyder, at vi kender sagsbehandlingen fra begge sider, når anlæggene skal tilsluttes. Vi kan derfor bistå med kontakt til netselskaber overalt, og vi ”forstår” de lidt kringlede regler, der kan være på dette område.

I et typisk projekt tilbyder vi følgende:

  • Assistance ved kontakt til netselskab
  • Udarbejdelse af fast pris for arbejdet
  • At lave tilmeldingen til netselskabet
  • Etablering af koblingsstation/transformerstation ved ejergrænse mod netselskab
  • Etablering af afregningsmåling
  • Etablering af nødvendigt 10-20 kV kabelnet
  • Etablering af jordingsanlæg
  • Udførelse af kvalitetstests og dokumentation for det udførte arbejde

Når et anlæg er idriftsat, tilbyder vi at være driftsleder i henhold til Sikkerhedsstyrelsens bestemmelser.

Kontakt os

Kontakt Jesper Primdahl Nielsen 
for et uforpligtende tilbud på jpn@thymors.dk eller
tlf. 96 70 22 00.