Tilslutning af store solcelleanlæg

Vi har som mål at blive den foretrukne el-entreprenør ved tilslutning af større solcelleanlæg, og vi har allerede en del erfaring på området.

Vore anlægsteknikere er up to date med de udfordringer, der er forbundet med nettilslutning af solcelleanlæg, og de er opdaterede såvel fagligt som sikkerhedsmæssigt til at arbejde på disse anlæg.

Vores baggrund i elforsyning betyder, at vi kender sagsbehandlingen fra begge sider, når der skal tilsluttes solcelleanlæg. Vi kan således bistå med kontakt til netselskaber overalt, og vi ”forstår” de lidt kringlede regler, der kan være på dette område.

I et typisk projekt tilbyder vi følgende:

 • Assistance ved kontakt til netselskab
 • Udarbejdelse af fast pris for arbejdet
 • At lave tilmelding til netselskab
 • Dimensionering og etablering af internt elnet, MV såvel som LV, fra netselskabets tilslutningspunkt POC
 • Etablering af nødvendige koblings- og transformerstationer
 • Etablering af LV distributionstavler med tilhørende beskyttelsesudstyr
 • Etablering af afregningsmåling for anlæggene
 • Etablering af 10-20 kV kabelnet mellem POC og solcelletransformere
 • Etablering af jordingsanlæg/lynbeskyttelse
 • Etablering af komplet fiberanlæg til kommunikation mellem de enkelte invertere og evt. overvågning
 • Udførelse af kvalitetstests og dokumentation for det udførte arbejde

Når anlægget er idriftsat, tilbyder vi at være driftsleder i henhold til Sikkerhedsstyrelsens bestemmelser.

Kontakt os

Kontakt Jesper Primdahl Nielsen 
for et uforpligtende tilbud på jpn@thymors.dk eller
tlf. 96 70 22 00.