Er strømmen gået?

Hvad gør du, hvis strømmen er gået?

Er strømmen gået, er det en god idé at tjekke, om du er den eneste i dit område, der ikke har strøm. På informationsportalen kan du se, om dit Netselskab har indrapporteret en fejl på din adresse. Er dit område ikke berørt af en strømafbrydelse, er det en god ide at kontrollere dine egne installationer, inden du ringer og fortæller os det. Hvis din nabo heller ikke har strøm, kan du naturligvis altid melde en fejl til os.

Ring og meld strømsvigt til os på tlf. 72 19 89 00.

Hvad du selv bør tjekke, hvis strømmen går

De fleste strømsvigt skyldes fejl i din boligs installationer, så i stedet for at gå i panik, kan du selv prøve at finde fejlen.

1. Elektriciteten er væk i en del af boligen

Hvis strømmen kun er forsvundet i en del af din bolig, er der sprunget en sikring i gruppetavlen. Sikringer springer, når de overbelastes – enten fordi der er tilsluttet for mange apparater til sikringsgruppen, eller fordi der er en kortslutning i et apparat.

Kig på sikringerne i gruppetavlen. Se efter om den lille farvede perle i enden af sikringen er faldet ud. Den falder ud, når sikringen springer. Sluk først for gruppeafbryderen og derefter for alle afbrydere og stikkontakter i den mørkelagte del af boligen.

Skift sikringen og tænd for gruppeafbryderen. Tænd for én kontakt ad gangen i den mørkelagte del af boligen. Når sikringen springer, har du fundet apparatet med fejlen.

2. Elektriciteten er væk i hele boligen

Er hele huset mørkelagt, er det HFI/HPFI-afbryderen i gruppetavlen, der har slået fra. HFI/HPFI-afbryderen slår fra, hvis der sker en overgang til jord, dvs. at der ’forsvinder’ strøm ud af det elektriske kredsløb.

Prøv først at tænde for afbryderen igen. Nogle HFI/HPFI-afbrydere kan være meget følsomme over for f.eks. lyn. Kommer strømmen tilbage, er der ikke fejl i installationen.

Vil afbryderen ikke blive inde, slukker du for alle sikringsgrupper på gruppetavlen. Tænd for HFI/HPFI-afbryderen – og derefter for én gruppeafbryder ad gangen. Når HFI/HPFI-afbryderen igen slår fra, har du fundet den fejlramte gruppe.

Sluk for gruppeafbryderen, tænd HFI/HPFI-afbryderen og gå videre med fejlfinding, som når en sikring er sprunget.

Får du ikke på denne måde strøm igen, er der sandsynligvis en fejl i boligens faste installation. Fejl i den faste installation bør repareres af en autoriseret elinstallatør.

Oplever du strømsvigt?

Se om dit Netselskab har indrapporteret en fejl på din adresse:

Informationsportalen