Koncernstruktur og selskaber 

Thy-Mors Energi A.M.B.A. er koncernens kundeejede andelsselskab.

Alle med tilslutning til elforsyningsnettet i Thy, på Mors og Thyholm, er automatisk andelshavere i Thy-Mors Energi A.M.B.A. Derfor har Thy-Mors Energi 44.000 lokale medejere.

Thy-Mors Energi A.M.B.A. driver sin net-, el- og fibervirksomhed, samt andre kommercielle aktiviteter gennem Thy-Mors Energi Holding A/S og en række datterselskaber og delejede selskaber.

Vores repræsentantskab, bestyrelse og direktion

Her kan du se, hvem der er med til at varetage dine interesser i Thy-Mors Energi.

> Repræsentantskabet for Thy-Mors Energi A.M.B.A.

> Bestyrelsen for Thy-Mors Energi A.M.B.A.

> Direktionen for Thy-Mors Energi A.M.B.A.

> Bestyrelsen for Thy-Mors Energi Holding A/S

> Direktionen for Thy-Mors Energi Holding A/S