OPERATIONS & MAINTENANCE

 

Vi varetager drift og vedligehold af produktionsanlæg,
el-tekniske anlæg og belysningsanlæg

PRODUKTIONSANLÆG

Solceller og vindmøller

 

EL-TEKNISKE ANLÆG

Transformatorer, koblingsanlæg, gadeskabe og elnet

BELYSNINGSANLÆG

Gade- og trafikbelysning

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESAFTALER

 

Vi har kompetencerne og erfaringen til at drive og drifte anlæg, og vi varetager drift- og vedligeholdelsesaftaler for alle typer af anlæg inden for energi og el.

Vores teknikere er specialiserede med de nyeste kompetencer både fagligt og sikkerhedsmæssigt, og når anlægget sættes i drift, tilbyder vi driftsledelse i henhold til Sikkerhedsstyrelsens bestemmelser.

Vores vagtordninger sikrer, at vi altid er klar til at rykke ud ved fejl eller påkørsel.

CASE: BREGENTVED GODS

 

For Bregentved Gods varetager vi driftsledelsen på godsets 5 MW solcelleanlæg og 15 MW Vindkraftanlæg. Vores faglige viden er din sikkerhed for optimal drift. I 2019 blev anlægget udtaget til stikprøvekontrol af Sikkerhedsstyrelsen, hvor vi sammen gennemgik anlæggets stand samt den tekniske dokumentation i anlæggets KLS-D. Tilsynet blev afsluttet uden anmærkninger.

 

DRIFTSANSVARLIG VIRKSOMHED

 

Vi er godkendt som Driftsansvarlig Virksomhed - det er din sikkerhed for, at vi kan sikre en optimal drift af dit energiproduktionsanlæg.  

DIN PARTNER PÅ DRIFT AF EL-TEKNISKE ANLÆG

 

Vi er godkendt af Sikkerhedestyrelsen til i tilbyde driftslederaftaler af el-teknisk anlæg, så vi sørger for, på anlægget altid er i ret stand, og ved fejl løses hurtigt og hvordan. Vi har blot slutningen af ​​40 års erfaring med drift af elektriske net og installationer, og vi gennemgår og opdaterer den tekniske tekniske anvisning som en del af den lovpligtige revision.

Efter Bekendtgørelse nr. 1608 af 20/12/2017 er der indlagt krav om, at ejere af produktionsanlæg skal have tilknyttet en driftsansvarlig person. Med og fuldt udbygget KLS-D-system er Thy-Mors Energi Service din betroede partner på drift af teknisk anlæg.